Město Rakovník
MěstoRakovník

Struktura informací

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název   Město Rakovník
2. Důvod a způsob založení   Více naleznete zde
3. Organizační struktura  Organizační struktura Městského úřadu
 Organizace zřízené Městem Rakovník
4. Kontaktní spojení

 Město Rakovník
 Husovo náměstí 27
 
269 01 Rakovník

 tel.: 313 259 111; 313 259/linka
 e-mail: posta@murako.cz

 datová schránka: qb9bqrd

4.1 Kontaktní poštovní adresa  Město Rakovník
 Husovo náměstí 27
 
269 01 Rakovník
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 Město Rakovník
 Husovo náměstí 27
 
269 01 Rakovník

4.3. Úřední hodiny  Více naleznete zde
4.4 Telefonní čísla  Více naleznete zde
4.5 Čísla faxu  není
4.6 Adresa Internetové stránky  www.mesto-rakovnik.cz
4.7 Adresa e-podatelny  posta@murako.cz
4.8 Další elektronické adresy  Více naleznete zde
5. Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Rakovník; č.ú.:51005100/0300
6. IČ  00244309
7. DČ  CZ00244309
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  Více naleznete zde
8.2 Rozpočet  Aktuální a předchozí rozpočet
9. Žádosti o informace   Více naleznete zde
10. Příjem žádostí a dalších podání  Více naleznete zde
11. Opravné prostředky   Více naleznete zde
12. Formuláře  Více naleznete zde
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  Více naleznete zde
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  Více naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy Město Rakovník vydává pouze právní
akty, které nemají povahu právních předpisů.
Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují.
Jedná se o statutární předpisy
(statuty), vnitřní předpisy (interní
instrukce, směrnice,
pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  Více naleznete zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup
při vyřizování žádosti o informaci
stížnost, pokud nesouhlasí s výší
úhrady sdělené žadateli písemně
povinným subjektem před podáním
informace nebo nesouhlasí s výší
odměny za oprávnění užít informaci
na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo
ústně a to u povinného subjektu.
O stížnosti rozhoduje nadřízený
orgán. V současné době nejsou
vydána žádná usnesení nadřízeného
orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv  Vzor licenční smlouvy dle §14a zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (ve formátu Word DOC)
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou 
Městu Rakovník poskytnuty
žádné výhradní licence podle
§14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  Více naleznete zde

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení