Město Rakovník
MěstoRakovník

Události

                                                         odznak

 

 

 

 

1

Jsou zákroky strážníků za hranou?

V rámci zákroků strážníků v Uherském Hradišti, Českých Budějovicích, Ostravě apod., jsem byl požádán o názor k postupu strážníků, při prováděných zákrocích.

Všichni procházíme nelehkou dobou a každý toto období zvládá jinak. Pro všechny už je to dlouhé, ale musíme to vydržet a doufat v běžný život. Součástí této nelehké doby, přichází v platnost různá opatření, nařízení apod..

I městská policie je určena k tomu, aby kontrolovala dodržování různých opatření a na tyto opatření je proškolována. Při provádění úkonu či zákroku proti osobě, podezřelé z páchání přestupku, popřípadě trestného činu, je většinou jako prvotní krok, že strážník dotyčnou osobu vyzve k prokázání totožnosti. Každý si musí uvědomit, že je povinen v rámci těchto úkonů strážníkovi doklad totožnosti předložit, popřípadě poskytnou nezbytnou součinnost, za účelem zjištění a ověření totožnosti a je povinen setrvat na místě. Po předložení dokladu totožnosti dochází k vyzvání a podání vysvětlení atd., atd.. Když dotyčná osoba při podání vysvětlení sdělí, že si např. odmítá nasadit ochranu úst apod., strážník osobu opětovně vyzve. Když i po opakované výzvě osoba odmítá uposlechnutí výzvy, strážník osobě sdělí další postup a většinou to v těchto případech končí oznámením na příslušný správní orgán. V případě, že osoba odmítne předložit doklad totožnosti, odmítá součinnost za účelem zjištění totožnosti, chová se agresivně, chce odejít apod., strážník má oprávnění osobu předvést na Policii ČR. Při předvedení v případě potřeby je strážník oprávněn použít donucovací prostředky. Jaké donucovací prostředky strážník použije, záleží na vyhodnocení povahy zákroku.

U prezentovaných zákroků strážníků ve sdělovacích prostředcích si musíme uvědomit, že na veřejnost je ukazováno minutové video a nikdo nevidí, co tomu všemu předcházelo. A věřte, že kdyby např. otec dítěte strážníkům řekl, tady máte doklad totožnosti, ale roušku si stejně nenasadím, tak strážníci celou událost oznámí na příslušný správní orgán a v daný okamžik by bylo vše vyřešeno.

                                                                                                         

                                                    Bc. Jaromír Nový                                                                           

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení