Město Rakovník
MěstoRakovník

Obchvat města

Obchvat města Rakovníka

Účelem výstavby obchvatu města Rakovník je ulehčit dopravně přetíženému středu města a  zlepšit bezpečnost dopravy v daném úseku. Investiční záměr obchvatu se skládá ze tří částí - B1, B2 a B3 (viz. obrázek). Část B2 je již vybudována. Středočeský kraj převzal v roce 2018 od města přípravu stavby části obchvatu B1 (I/229 Rakovník) a části obchvatu B3 (II/229 Rakovník, připojení na II/237). Předpoklad nákladů na obě zbývající části obchvatu představuje cca 500 mil. Kč. V současné době probíhá intenzivní práce na projekční přípravě a projednávání akce s dotčenými orgány a subjekty veřejné správy. 

Obchvat_celkova_situace

Část B1

Délka: 2 496 m

U trasy B1 byl zhotovitel projektové dokumentace vyzván k doplnění dokladů v územním řízení, které byly neprodleně dodány a nic nebrání pokračování územního řízení (ÚR). Je zde však riziko odvolání proti ÚR. (zdroj: Středočeský kraj, odkaz ZDE). S ohledem na tyto skutečnosti se nabytí moci územního rozhodnutí předpokládá v létě roku 2020, dle tiskového mluvčího Středočeského kraje Jana Denemarka Nováčka. Následně se zahájí stavební řízení včetně majetkoprávní činnosti a výběru zhotovitele. V případě bezproblémového průběhu se zahájení stavby předpokládá v březnu roku 2022. V případě větších komplikací se zahájení stavby může protáhnout až do roku 2023, uvedl mluvčí.

Stavba mimo jiné zahrnuje i mimoúrovňovou křižovatku, mosty, protihlukové stěny, vodohospodářské objekty, elektro objekty a objekty trubních vedení.

Projektovou dokumentaci zhotovila společnost 4roads s.r.o., Praha. (zdroj: 4roads s.r.o., odkaz ZDE)

Obchvat_B1

Část B3

Délka: 1 850 m

Předmětem projektu je návrh části obchvatu Rakovníka o délce 1,85 km, který se nachází severně od města, mimo zastavěné území. Stavba bude sloužit především k převedení tranzitní dopravy na nově navrhovanou komunikaci. To by mělo mít za následek zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě i jeho okolí a obecné zvýšení kvality života. (zdroj: Ing. Vojtěch Ehlich)

Trasa B3 již územní rozhodnutí má a je podána žádost o stavební povolení. Dokončují se znalecké posudky, pro které bylo nutné aktualizovat dendrologický průzkum. Po jejich dokončení budou osloveni vlastníci pozemků s návrhem na uzavření kupních smluv. Stavba je veřejně prospěšná a má platné územní rozhodnutí. (zdroj: Středočeský kraj, odkaz ZDE)

Koordinační situace, I. díl ZDE

Koordinační situace, II. díl ZDE

Podrobnější informace a další vizualizace k přípravám části obchvatu B3 najdete ZDE.

Obchvat_B3

Příprava obchvatu města Rakovníka byla součástí zprávy týkající se přípravy 37 obchvatů měst a obcí, které jsou připravovány v roce 2020. S touto zprávou se krajští zastupitelé seznámili na svém zastupitelstvu dne 27. 1. 2020. 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení