Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
Autor: Petr Šíma

Dobrý den,

na Sběrném dvoře mohou kartou platit především podnikatelé, se kterými se podepíše smlouva na IČO, což je nutné kvůli zakládání podnikatelského subjektu do systému. Pokud chcete platit jako fyzická osoba, tak to bohužel stále není možné, je zde problém s poskytovatelem EET pokladen.

K Vašemu dalšímu dotazu: Nejsme schopni sdělit konkrétní data, protože čištění vpustí je v rámci tzv. letní údržby, za kterou se platí měsíční paušál a v tom je čištění silnic, chodníků, vpustí apod.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 13. 1. 2022
Autor: Jiří OKLEŠTĚK

Dobrý den,

nájemníci nemovitosti, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, kteří nejsou v Rakovníku přihlášeni k pobytu, nejsou poplatníky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a tento poplatek od nich nemůže být vybírán. Tito občané jsou poplatníky v obci, ve které jsou k pobytu hlášeni, pokud má příslušná obec tento místní poplatek zaveden, a to bez ohledu na jejich faktické bydliště.

Poplatníkem místního poplatku je dle příslušných zákonných ustanovení vedle osob přihlášených v obci k pobytu také vlastník nemovitosti, ve které není k pobytu přihlášena žádná fyzická osoba (tzn., že např. z bytu, který je pronajímán osobám v Rakovníku k pobytu nepřihlášeným, je svoz komunálního odpadu hrazen vlastníkem dané nemovitosti).

Obdobně jako na občany České republiky se uvedený místní poplatek vztahuje také na cizince, kteří zde mají ohlášeno místo pobytu.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 10. 1. 2022
Autor: Monika Houbová

Dobrý den,

prověřila jsem, že na Vaší adrese jste opravdu přihlášeni 4. Dle naší evidence máte tedy nárok na 120l kontejner se svozem 1x týdně. Zkontrolujte si zelený štítek na levé straně kontejneru, kde je vyznačen objem. V případě, že je menší než 120 l, kontaktujte odbor správy majetku – 313 259 118.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 5. 1. 2022
Autor: Eva Sedláková

Dobrý den, 

děkujeme za krásná slova, poděkování vyřídím.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 3. 1. 2022
Autor: Jana

Dobrý den,

zvýšení poplatku za komunální odpad na 960,- Kč bylo rozhodnuto zastupitelstvem města dne 7. 9. 2021 vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, a to  zejména na základě výsledků roku 2020, ve kterém bylo městem za systém odpadového hospodářství vynaloženo 18 mil Kč, příjmy od poplatníků a příjmy ze separovaného odpadu dosáhly výše 12,5 mil. Kč. Město tedy v roce 2020 doplácelo na systém obecního hospodářství 5,5 mil. Kč  a již v polovině roku 2021 bylo svozovou firmou  avizováno zvýšení cen za svoz odpadu pro rok 2022. 

Pro rok 2022, po zvýšení cen za likvidaci odpadů, je  ve výdajích rozpočtováno 23 mil Kč, příjmy i po zvýšení poplatků jsou odhadovány na 15 mil. Kč.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kterým je jeho možná maximální výše stanovena na 1200,- Kč.  Ke zvýšení poplatků za komunální odpad přistupují dle našich informací i ostatní obce a města a částka 960,- Kč se na základě výše uvedeného jeví jako rozumný podíl občanů na stále se zvyšujících nákladech vynaložených městem na likvidaci odpadů.

Objem finančních prostředků týkajících se systému odpadového hospodářství je možné průběžně sledovat v rozklikávacím rozpočtu na http://78.111.122.2:8083/Gordic/GReportViewer/.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 3. 1. 2022
Autor: Irena

Dobrý den,

projekt Dopravní řešení ulice Spalova byl v prosinci schválen v rámci investičních projektů, které budou realizovány v případě volných prostředků v rozpočtu města nebo v případě získání dotace v roce 2022, případně letech následujících. Je zde samozřejmě počítáno s rozšířením parkovacích míst.

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace za účelem vyhrazení parkovacího místa může podat každý. Schvaluje to rada města, ale pokud žadatel není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P je opravdu malá šance, že se místo povolí. Potřebný formulář najdete na webu města u odboru dopravy (zde: chci-si-zaridit/dokumenty-ke-stazeni/ ), případně Vám osobně s vyplněním pomůžou na odboru správy majetku.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 3. 1. 2022
Autor: Ivan Louda

Dobrý den,

investiční akce Dopravní řešení ulice Spalova byla schváleno na posledním zastupitelstvu města v rámci investičních projektů, které budou realizovány v případě volných prostředků v rozpočtu města nebo v případě získání dotace v roce 2022, případně letech následujících.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 13. 12. 2021
Autor: Mleonard

Dobrý den, 

Pražská brána není v majetku města. Jedná se o krajský objekt, který udržuje Muzeum T. G. M.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 22. 11. 2021
Autor: Ivana Vachova

Dobrý den,

projekt revitalizace sídliště v Lukách byl rozdělen na dvě etapy. Pro etapu rekonstrukce komunikace a parkovacích míst podél Rakovnického potoka - ulice Lužní - bylo možno zpracovat projektovou dokumentaci a stavební povolení bylo vydáno 8. 9. 2020. Projekt bude koordinován se správci sítí, která je plánována na rok 2022 a 2023.

Část projektu - sídliště - není nyní v plánu projektů pro dopracování. Jak jste sama zmínila, v minulosti zde nedošlo k dohodě s místními obyvateli. Momentálně jsme ve fázi, kdy nám tamní obyvatelé přislíbili, že naformulují své požadavky a zkontaktují referenty rozvoje města a investic. Pokračování projektu je možné tedy až po oboustranné shodě na podobě úprav.

Podnět o dírách v chodnících a komunikaci jsem přeposlala na příslušný odbor k prověření a vyřízení.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 10. 11. 2021
Autor: Petra Chytrá

Dobrý den, 

byla jste kontaktována do emailu pro upřesnění umístění nefunkční lampy. Poté může příslušný odbor zajistit opravu.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 10. 11. 2021

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení