Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou 
Autor: Jaroslava Šašková

Dobrý den,

platba za svoz komunálního odpadu na rok 2021 zůstává stejná - tedy 720 Kč/osobu/rok. Více info a případné výjimky najdete v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019. Poplatek se zasílá na účet města 51005100/0300, každý občan má svůj variabilní (případně i specifický) symbol. Doporučila bych Vám tedy si výši poplatku a Váš variabilní symbol ověřit u kolegyně na tel. čísle 313 259 104.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 18. 1. 2021
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

lavička zde byla nainstalována na přání obyvatel Mýtské ulice, konkrétní jména Vám nemohu poskytnout. Původní lavička s opěrkou byla bohužel odcizena krátce po té, co zde byla nainstalována.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 14. 1. 2021
Autor: Petr Šíma

Dobrý den, 

děkuji Vám především za Váš příspěvek k prvnímu semaforu v Rakovníku.

K Vaším dotazům:

1. Platba za svoz komunálního odpadu na rok 2021 zůstává stejná - tedy 720 Kč/osobu/rok. Více info a případné výjímky najdete v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019, případně Vám výší poplatku sdělí kolegyně na tel. čísle 313 259 104.

 

2. Ceny za vodné a stočné jsou v kompetenci společnosti Ravos, s. r. o. Město Rakovník tedy současné ceny může vzít pouze na vědomí.

 

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 14. 1. 2021
Autor: Jiří

Dobrý den,

nakládání s odpady je v kompetenci společnosti Marius Pedersen a. s., která pro město Rakovník zajišťuje svoz komunálního odpadu.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 14. 1. 2021
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

svozový plán tříděného odpadu je pro celý Rakovník stejný:

 • Plast – po, čt
 • Papír – út, pá
 • Sklo – st 1x za 21 dní
 • Tetrapack – st 1x za 14 dní
 • Oleje – individuální
 • Kov – individuální
 • Bioodpad: zimní svoz (prosinec – březen) - 1xměsíčně a letní svoz (duben – listopad) – 2x týdně

Následné využití bioodpadu je v kompetenci svozové firmy.

Hezký den a pevné zdraví!

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 8. 1. 2021
Autor: Zdeněk Úlehla

Dobrý den,

bohužel se mi tato informace nepodařila dohledat, ale nejmenovaný pamětník tvrdí, že první semafor na křižovatce u KC, se datuje někdy kolem roku 1982.

Hezký den.

 

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 5. 1. 2021
Autor: zlata

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že správa městského hřbitova je pro Město Rakovník prováděna prostřednictvím společnosti Údržba městských komunikací, s.r.o. je potřeba pro splnění podmínek evidence a archivace smluvních vztahů a evidence pohledávek právě předepsaný počet výtisků smlouvy. Navíc navýšení nebo snížení počtu výtisků smlouvy o jeden nebo dva výtisky by nemělo zásadní vliv na poštovné ani na čas strávený přípravou pošty.

Hezký den a pevné zdraví!

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 4. 1. 2021
Autor: Petr Šíma

Dobrý den, 

Váš podnět byl přeposlán na odbor správy majetku k prověření.

Děkuji a přeji hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 4. 1. 2021
Autor: Barbora

Dobrý den,

 

na celou zeleň v ul. Klicperova včetně vedle domu svědků Jehovových byla vypracována studie na parkovací místa již v roce 2010. Postupně se zřizovala nová parkovací místa – ul. Klicperova, Klicperova vnitroblok, Sportovní a Tomšova. V této lokalitě došlo k navýšení parkování tedy několikanásobně.  Jediné místo, kde zůstala souvislá zelená plocha, je právě vedle domu svědků Jehovových. Pod touto travnatou plochou se nachází velké topné kanály a s malou investicí se plocha zrekonstruovat nedala. Proto zůstala nedotčena a nadále tomu tak i zůstane. Pokud byste chtěli plochu na parkování využít, nic Vám nebrání přihlásit uvedený projekt do participativního rozpočtu na příští rok.

Vámi zmiňovaný chodník před č. p. 2117 a 2118 je široký cca 2 metry. Při plánování požadujeme chodník v minimální šířce 1,5 metru, což je tak akorát dostačující na projetí vozidel technických služeb při letním úklidu, čištění i zimní údržbě. Zúžení chodníku o půl metru by v tomto případě nestačilo šířkově tak, aby mohlo být změněno parkovací stání z podélného na šikmé.

A na závěr bych chtěla podotknout, že Vám možná mohou připadat vysazené stromy ve vnitrobloku zbytečné a zabírající místo pro auta, ale nám každý vysazený strom připadá důležitý. Zeleň ve městech je důležitou součástí, aby byl někde i stín a ne jen betonové plochy, které jsou v létě rozpálené. Nemůže se všude jen ustupovat parkujícím vozidlům na úkor veškeré zelené plochy.

 

Děkuji za pochopení, přeji hezký den a pevné zdraví.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 4. 1. 2021
Autor: Petr Šíma

Dobrý den, odpověď na vaše dotazy:

 1. Váš podnět jsem přeposlala provozovateli Aquaparku.
 2. Bohužel v současné době Vám nikdo s jistotou nedokáže říct, co bude zítra nebo za týden. Aquapark se znovu otevřel na základě rozhodnutí provozovatele, a jak jistě víte, je opět uzavřený. Veškeré aktuální informace týkající se zimního stadionu najdete na www.hcrakovnik.cz.
 3. Město Rakovník platí za provoz sběrného dvora paušální částku, ve které je zahrnuta i veškerá likvidace odpadu. Kolik tato likvidace stojí je tedy věcí provozovatele.
 4. Otevírací doba sběrného dvora byla určena městem a momentálně se neuvažuje o změně otevírací doby.

Hezký den a pevné zdraví!

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 22. 12. 2020

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení