Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět plus jedna 
Autor: Václav Suchý

Dobrý den, 

Vámi zmiňovaná budova není ve vlastnictví města Rakovník, tím pádem nemůžeme ovlivnit výstavbu výtahu či plošiny.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 12. 4. 2021
Autor: karel kyselý

Dobrý den,

opět musím konstatovat, že zde nedochází k žádnému porušení vyhlášky ani rušení nočního klidu. Aeroklubem Rakovník jsme byli ujištěni, že akrobatické lety, které probíhaly v neděli, byly dle protihlukových postupů a za dodržení všech leteckých předpisů. Jednalo se o tréninkové lety na letošní Mistrovství světa, částečně probíhaly nad letištěm v Rakovníku a poté v severní části okresu nad silnicí K. Vary – Praha.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 9. 4. 2021
Autor: Marcela Koutecká

Dobrý den,

se sekáním trávy se vzhledem k ročnímu období bude teprve začínat. S úklidem ulic se začíná postupně vždy od 1. 4., kanály se čistí v rámci tohoto úklidu. Co se týče stromů, je potřeba upřesnit, které konkrétně máte na mysli? Napište svůj podnět přímo na odbor správy majetku - zelen@murako.cz a oni to prověří.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 30. 3. 2021
Autor: Pavel Mikovec

Dobrý den,

požádat o stanovení jakéhokoliv dopravního značení může každý občan. Musíte vyplnit formulář, který najdete na stránkách města u odboru dopravy - žádost o stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích - chci-si-zaridit/dokumenty-ke-stazeni/ . To samozřejmě neznamená, že po vyplnění formuláře bude DZ automaticky povoleno. K žádosti se vyjadřuje vlastník komunikace a také Policie ČR - DI. Oba žádost posoudí a uvedou svá vyjádření. Odbor dopravy vše zpracuje, také posoudí a vydá příslušné stanovení, nebo žádost zamítne.

Hezký den.

K. Hradilová, tisková mluvčí MěÚ, 30. 3. 2021
Autor: Zdeňka Zedníková

Dobrý den,

hypermarket Albert není ve vlastnictví města, nemůžeme tudíž rozhodovat o tom, jaké obchody se zde vybudují.

 

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 23. 3. 2021
Autor: Martin Poula

Dobrý den,

stále se jedná. Včera proběhla schůzka a prověřujeme možnosti, na kterých se dohodli zástupci města a zástupci místních „skejťáků“.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 9. 3. 2021
Autor: Jaromír Mošner

Dobrý den,

městská policie monitoruje samozřejmě i prostor před knihovnou. V případě, že mládež jezdí jen po ploše, nedopouští se žádného protiprávního jednání. Pokud MP zaznamená, že jezdí např. po hranách fontány, okamžitě zasahují.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 26. 2. 2021
Autor: Jana Mladá

Dobrý den, 

poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník - 51005100/0300. Je nutné znát variabilní symboly, které Vám sdělí kolegové - poplatky za komunální odpad - 313 259 104, ostatní místní poplatky - 313 259 133.

Hezký večer.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 22. 2. 2021
Autor: Pavlína Malá

Dobrý den,

žádný pořadník pro přidělování městských bytů nemáme. Záměr k pronájmu se vždy zveřejňuje na úřední desce - urad/uredni-deska/.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 17. 2. 2021
Autor: Miluše Kleknerová

Dobrý den,

Váš problém jsme již řešili včera telefonicky. Každý rok se schvaluje nařízení města o vymezení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti na průjezdních úsecích silnic v podmínkách zimního období (tzv. plán zimní údržby), aktuální najdete na webu města - urad/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy/narizeni-mesta-c-2-2020-o-vymezeni-rozsahu-zpusobu-a-lhut-odstranovani-zavad-ve-chudnosti-a-sjizdnosti-mistnich-komunikaci-a-schudnosti-na-prujezdnich-usecich-silnic-v-podminkach-zimniho-obdobi-20345.html?kshow=27.

Hezký den.

K. Hradilová, MěÚ Rakovník, 17. 2. 2021

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení