Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Autor: Petr

Dobrý den,

budoucí rozvoj v této lokalitě je samořejmě v plánu. Nejprve však musí být vyřešeno zkapacitnění ČOV, které je momentálně řešeno se VSORem, a vybudován nový kanalizační sběrač.

S pozdravem

K. Hradilová, tisková mluvčí, 20. 6. 2024
Autor: David Haifler

Dobrý den,

požádat o vyhrazené parkovací místo je samozřejmě možné, konečné rozhodnutí činí rada města. Je potřeba vyplnit žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (chci-si-zaridit/dokumenty-ke-stazeni/) a doručit ji na podatelnu městského úřadu. Pozemek kolem obchodního domu Lidl je v soukromém vlastnictví, žádat můžete jen v části ul. Pod Nemocnicí "u Lidlu". Upozorním Vás ale, že z důvodu nedostatku parkovacích míst se ve většině případů schvaluje vyhrazené parkování jen držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P.

S pozdravem

K. Hradilová, tisková mluvčí, 19. 6. 2024
Autor: Trojanová Kateřina

Dobrý den,

přeposílám vyjádření od provozovatele sběrného dvora:

Na spodním dvoře bylo nainstalováno osvětlení na 4 sloupech, z nichž 3 jsou natočeny směrem svícení od panelového domu. Jediný možný problém mohl vzniknout u posledního čtvrtého sloupu, u kterého jsme však při instalaci dbali na dostatečném sklopení, abychom nikoho neovlivňovali a neomezovali.

I přesto se pokusíme stížnost vyřešit a osvětlení ještě upravit. Bude tak učiněno v rámci instalace kamerového systému v následujících týdnech.

Děkuji a přeji pěkný den.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Švejda

Vedoucí střediska majetku

Marius Pedersen a.s.

K. Hradilová, tisková mluvčí, 13. 6. 2024
Autor: Jiri Helebrant

Dobrý den,

dnes a zítra si můžete zavolat na telefonní čisla 313 259 275 nebo 727 871 001 a požádat o přenosnou volební schránku na adresu. Ve dny voleb si musíte zavolat na příslušnou volební místnost dle okrsku voliče a požádat přímo volební komisi.

Telefonní seznam volebních místností je vyvěšen na úřední desce MěÚ Rakovník www.mesto-rakovnik.cz, volby Evropský parlament.

S pozdravem

K. Hradilová, tisková mluvčí, 3. 6. 2024
Autor: Vladimír Šiler

Dobrý den,

momentálně v ulici probíhají rekonstrukce inženýrských sítí. Město by mělo dle plánu začít s finálními úpravami povrchů na podzim.

S pozdravem

K. Hradilová, tisková mluvčí, 12. 6. 2024
Autor: M.Urbanová

Dobrý den,

je nutné zaslat písemnou žádost za příslušné SVJ (nikoli žádost jednotlivce) na odbor správy majetku - email: mskvarova@murako.cz.

S pozdravem

K. Hradilová, tisková mluvčí, 5. 6. 2024
Autor: Jiří Parkman

Dobrý den, 

výše poplatku je 960 Kč / osobu, splatnost je vždy k 30. 6. daného roku. Aktuální informace najdete na webu města v sekci "Řešení životních situací" na tomto odkazu - Informace o místním poplatku za komunální odpad od roku 2022.

S pozdravem

 

K. Hradilová, tisková mluvčí, 22. 5. 2024
Autor: Jitka

Dobrý den,

hřiště spravuje MC Paleček. Centrum by mělo zajišťovat údržbu i povinné revize hracích prvků.

S pozdravem

 

K. Hradilová, tisková mluvčí, 20. 5. 2024
Autor: Zdeněk Nejdl

Dobrý den,

přeposlala jsem Váš podnět na příslušné odbory k prověření. 

S pozdravem

K. Hradilová, tisková mluvčí, 16. 5. 2024
Autor: Andrea Milerová

Dobrý den, 

vzhledem k tomu, že jste neuvedla adresu, doporučuji kontaktovat přímo odbor správy majetku - p. Štrougala (313 259 118), ten s Vámi problém vyřeší.

S pozdravem

K. Hradilová, tisková mluvčí, 7. 5. 2024

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení