Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce 
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

v průběhu roku probíhá revize všech dětských hřišť v majetku města. Váš podnět byl přidán do plánu oprav. Oprava proběhne, jak jen to bude možné. 

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 28. 1. 2020
Autor: Tomáš Novák

Dobrý den,

tento pozemek není  žádným druhem komunikace ani veřejné zeleně a parkování zde není omezeno žádným dopravním značením. Předmětné vozidlo tu v této pozici nic neporušuje ani nebrání ve výhledu v křižovatce. O reklamní poutač, který by měl vliv na řízení vozidla, se nejedná, zároveň se nejedná o vrak, vozidlo je schopné provozu na pozemních komunikacích. Polepy nebrání v užívání vozidla a v podstatě záleží na majiteli, čím si svůj vůz polepí, pokud budou dodrženy bezpečnostní standardy.  Pokud by se však jednalo o klasické reklamní zařízení, tak by jeho umístění na tomto pozemku podléhalo povolení.

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 23. 1. 2020
Autor: Petr Šíma

Dobrý den pane Šímo,

odpovím bodově:

A) V rozpočtu na rok 2020 je na tyto informační tabule vyhrazena finanční položka, v tomto roce se tedy počítá s opravou, případně výměnou.

B) Tato čára zde byla vyznačena v rámci prací na komunikaci, která je vlastnictví Krasjké správy  a údržby silnic, a již není platná. Odstranění by měla provést firma, která zde práce prováděla. Zajištění odstranění je tedy v kompetenci KSÚS. V této věci se můžete obrátit na pana Sedláčka - 606647740.

C) Markety, které máte na mysli, jsou v naprosté většině případů vybudovány na soukromém pozemku a pokud stavba neporušuje žádné zákony nebo nařízení, město v podstatě nemá žádnou možnost výstavbu na soukromém pozemku omezit. 

D) Ano, úklidová akce Ukliďme Česko se opět uskuteční také v Rakovníku. Pan místostarosta se aktivně účastní, nicméně nemá potřebu svoji účast veřejně prezentovat. V případě zájmu Vám může sdělit, do jaké lokality se vydá uklízet.

E) Nová verze webových stránek byla žádoucí z několika důvodů. Řeší především zákonnou povinnost přístupnosti a zabezpečení, zmíněný nový design, optimalizaci pro mobilní telefony a přehlednější hledání informací. Optimalizace stála zhruba 122 000,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 10. 1. 2020
Autor: K. Jílková

Dobrý den,

vedení radnice se snaží s příslušnými odbory neustále diskutovat a hledat řešení ohledně parkovací situace nejenom ve zmíněné lokalitě, ale po celém městě. Zavedení zón pro rezidenty na sídlišti Pod Nemocnicí se v současné době neplánuje. Můžete zažádat o pronájem parkovacího místa před domem/na sídlišti, předem však avizuji, že pokud nejste občan s kartou ZTP nebo ZTP/P, velmi pravděpodobně se takové žádosti nevyhoví. S žádostí Vám pomůže referentka odboru správy majetku Petra Vostárková (pvostarkova@murako.cz, 313 259 120). Žádost poté bude schvalovat rada města.

S pozdravem 

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 9. 1. 2020
Autor: mleonard

Dobrý den,

tyto zábrany se ve Vámi zmiňované lokalitě umisťovat nebudou.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 9. 1. 2020
Autor: Pavel Matoušek

Dobrý den,

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezávisí na objemu vygenerovaného odpadu, případně zda a jak často je  popelnice  vyvážena, ale jedná se o poplatek  za provoz celého systému nakládání s odpady.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  v ustanovení  § 10b definuje  poplatníka uvedeného místního poplatku a) jako fyzickou osobu přihlášenou  v obci a b) jako fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba. 

Dle cit. zákona je pravomocí zastupitelstva obce stanovit u zavedeného místního poplatku vedle výše poplatku mimo jiné i osvobození a úlevy.

Město Rakovník má historicky zavedené velmi široké úlevy a osvobození pro seniory, rodiny s malými dětmi, studenty apod., které v nově přijaté OZV č. 4/2019 zůstaly zachovány.

Důvodem zvýšení místního poplatku a zrušení Vámi uvedeného osvobození je zajištění vyšších  příjmů obce, což lze dovodit z diskuse probíhající před schválením OZV č. 4/2019  zaznamenané v zápisu z jednání zastupitelstva města dne 9.12.2019, kde je mimo jiné uvedeno  že  "...město stojí svoz komunálního odpadu 13,5 milionu a z poplatku se vybere pouze 8,5 milionu korun."

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 3. 1. 2020
Autor: Tereza

Dobrý den,

s firmou Valeo proběhlo ohledně vybudování chodníku jednání s tím, že město chodník budovat nebude, nicméně společnost se informovala o možnostech vybudování a nakonec jí byl udělen souhlas, aby mohli přístup k hale vybudovat na našem pozemku na vlastní náklady. Další postup společnosti nám není známý.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10. 12. 2019
Autor: Vladimí ŠILER

Dobrý den,

webové stránky aquaparku ještě nejsou v provozu. Kontaktujte prosím emailem pana Godešu, budoucího provozovatele - godesa@umkrakovník.cz.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 10. 12. 2019
Autor: Jiří Šmíd

Dobrý den,

jedná se o rozsáhlý projekt III. a IV. etapy regenerace sídliště Bendovka. Bylo provedeno majetkoprávní vypořádání části pozemků a v současné době probíhá stavební řízení a zpracování projektové dokumentace. Projekt by měl být z hlediska inženýrských činností připraven k možné realizaci v roce 2020 a čekat tak bude pouze na zařazení do rozpočtu města k realizaci.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 6. 12. 2019
Autor: Tomáš Novák

Dobrý den,

na tomto parkovišti se budou instalovat zábrany, aby k tomuto nedocházelo. Instalace bude probíhat příští týden od 10. do 13. 12. 2019. V tomto termínu zde také nebude možné parkovat v časovém rozmezí 7:00 - 16:00 hodin.

S pozdravem

J. Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ

Jirka Cafourek, 6. 12. 2019

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení