Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok 
Autor: Petr Šíma

Dobrý den pane Šímo.

Městská policie Rakovník provádí kontrolní a hlídkovou činnost na území města na základě instruktáže. Instruktáž je sestavována např. na základě plánovaných akcí, rizikových míst, problémových lokalit apod. V Rakovníku nejsou strážníci zařazeni do okrskářů. Každý strážník se dle zákona prokazuje odznakem, služebním číslem a stejnokrojem. Pro jiné obce vykonává pouze odchyty psů (16 obcí) a to na základě veřejnoprávních smluv.

Můžete kontaktovat velitele MP pana Jaromíra Nového, který Vám činnost MP rád blíže vysvětlí. (jnovy@murako.cz).

V případě zájmu o zodpovězení dotazů pod body a), b) a c) Vás požádám, aby jste si zažádal o tyto informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Přeji hezký den.

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 28. 2. 2020
Autor: Otakar Rychlý

Dobrý den, 

rád bych Vám vyhověl, bohužel řešíme technický problém na vnitřním serveru úřadu, na kterém jsou platný ÚP a nový návrh ÚP nahrány. Situaci intenzivně řešíme a snažíme se o co nejrychlejší zprovoznění odkazů, které jsou na webových stránkách města ZDE.

Prosím Vás tedy o trpělivost.

Přeji hezký den.

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 27. 2. 2020
Autor: Petr Šíma

Dobrý den pane Šímo,

podle zákona o místních poplatcích se sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů skládá ze dvou částí. Poplatek tedy nelze stanovit jednou částkou.

Částka uvedená v písm. b), tj. 470 Kč v OZV 4/2019, se vypočte ze skutečných nákladů města na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu a dle zákona může činit maximálně 750 Kč. Výpočet této částky je dle zákona uveden v příloze OZV. Skutečné náklady na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu jsou dle přílohy OZV 4/2019 ve výši 670 Kč. Zastupitelstvo města se rozhodlo do výše poplatku započíst jen 470 Kč.

Částka uvedená v písm. b) vychází pouze z nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Nevychází z nákladů na provoz celého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nezapočítávají se tedy náklady například na svoz tříděného komunálního odpadu, náklady na likvidaci nebezpečného odpadu nebo na odstraňování černých skládek.

Částka uvedená v písm. a) může dle zákona o místních poplatcích dosahovat maximálně výše 250 Kč. Tato částka slouží jako příspěvek právě na zbývající náklady na provoz systému, které nemohly být zahrnuty do částky uvedené v písm. b). Tato část poplatku závisí  na rozhodnutí zastupitelstva města a v OZV se neodůvodňuje.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 27. 2. 2020
Autor: Jaroslav Růžek

Dobrý den,

OZV č.4/2019 je vydána na základě zákona č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích. "Poplatek za komunální odpad" je zkratka pro místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je dle uvedeného zákona  příspěvkem do systému nakládání s odpady a pro jeho stanovení není rozhodné, v jaké míře je tento systém poplatníkem využíván. OZV č. 4/2019 v souladu se zákonem stanovuje, že místní poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba přihlášená v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Pokud jsou tedy nájemníci v  předmětných bytech přihlášeni k pobytu v Rakovníku, platí poplatek za komunální odpad v Rakovníku, pokud jsou přihlášeni v jiné obci, která má zaveden místní poplatek na základě uvedeného zákona, platí poplatek tam, kde jsou přihlášeni, ačkoli  tam žádný odpad nevytvářejí. Z bytu, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba, platí majitel bytu poplatek ve výši odpovídající poplatku za  jednu fyzickou osobu.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 13. 2. 2020
Autor: MLEONARD

Dobrý den, 

lávka u zimního stadionu byla naposledny kontrolována v roce 2014, součástí zprávy z mostní prohlídky je uvedení data, do kterého má být provedena další prohlídka. Kontrola lávky u zimního stadionu proběhne do konce roku 2020.

K zasypání Vámi uvedené cesty proběhne v jarních měsících.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020
Autor: Petra

Dobrý den,

ano, plánuje. Kontejnerové místo zde bude zřízeno v jarních měsících. 

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020
Autor: Michal Zelenka

Dobrý den,

souhlasíme, že chodník je v současnosti v horším stavu, nicméně tento stav nebude trvalý. Chodník necháme zatravnit a opět zde bude umožněno po něm chodit. Se zadlážděním se prozatím nepočítá.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 7. 2. 2020
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

během jarních prázdnin v Rakovníku bude aquapark otevřen ve všední dny od 10 - 21 hodin. Na zimním stadionu se o jarní prázdniny počítá s přidáním dopoledních časů pro veřejné bruslení.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 5. 2. 2020
Autor: Michal Zelenka

Dobrý den, 

pokud máte na mysli opěrné zdi mezi Schleyderovou a Riegrovou ulicí u bytového domu, tak ty nejsou v majetku města a SVJ si nápravu musí domluvit se zhotovitelem. Nedávno se zde stále pracovalo, je tedy možné, že práce ještě nejsou ukončeny. Práce zde provádí společnost UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., kontakt na stavbyvedoucího této stavby pana Kučabu je 725 544 497.

Nejsme si jisti, jaký chodník máte na mysli. Pokud chodník dole v Myslbekově ulici, tak ten byl hliněný i před výkopovými pracemi, akorát byl zarostlý trávou. Nejprve se uvažovalo o jeho zadláždění, ale hrozilo zřícení plotu (zdi), která s ním sousedí, protože je ve špatném stavu. Toto jsme nechtěli riskovat a tak zůstane prozatím v původním stavu. Pokud máte na mysli jiný chodník, upřesněte nám prosím jeho lokalitu.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 5. 2. 2020
Autor: Lenka Dubová

Dobrý den,

v průběhu roku probíhá revize všech dětských hřišť v majetku města. Váš podnět byl přidán do plánu oprav. Oprava proběhne, jak jen to bude možné. 

EDIT: Oprava již proběhla.

S pozdravem

Jirka Cafourek, tiskový mluvčí MěÚ, 28. 1. 2020

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení