Město Rakovník
MěstoRakovník

Zimní stadion

Rekonstrukce Městského zimního stadionu

Návrh nového vzhledu zimního stadionu

V posledních letech jsme se věnovali přípravě dílčích úprav na objektu zimního stadionu. Vznikl projekt na rekonstrukci šaten včetně nového vybavení. Opakovaně jsme se snažili o získání dotace, která by uspíšila realizaci tohoto projektu. Bohužel jsme zatím nebyli úspěšní, dotační tituly byly vyhlašovány, rušeny nebo je jejich hodnocení velmi zdlouhavé a výsledek nejistý. Postupem času také vzniká potřeba rozhodnout, co s nevyhovujícím řešení v hlavní hale. Pod střešním pláštěm se sráží vlhkost, která odkapává na ledovou plochu. Stávající ocelové konstrukce vyžadují pozornost a údržbu.

Oslovili jsme specializovanou společnost, se kterou máme již výborné zkušenosti s našich městských sportovních staveb, aby vyhodnotila stav budovy i konstrukcí a možnosti následné rekonstrukce. Architektonická studie, kterou máme nyní ve finálním stavu k dispozici, navrhuje nejen způsob řešení nového zastřešení ledové plochy, ale také dílčí úpravy. Do vzhledu budovy, ale i do provozu, můžeme pozitivním způsobem zasáhnout úpravou vstupní části pro diváky a bruslící veřejnost. Celý objekt dostává novou fasádu. Uplatňuje se nejen pohledově, ale technicky je řešena zcela v souladu s novými požadavky na zateplení. Aby budova dobře fungovala, je nutné nainstalovat nové vzduchotechnické zařízení včetně odvlhčení, nové osvětlení a je nutné řešit akustickou pohodu. To vše naznačuje studie, kterou můžete zhlédnout zde (14.91 MB).

Budoucnost projektu je závislá na volných prostředcích města. Předpokládané náklady jsou odhadované ke konci roku 2022 ve výši 56 mil. Kč bez DPH. Jakmile to bude možné, pustíme se do přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení i pro samotnou realizaci stavby.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 27. 1. 2023

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení