Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace Tyršova koupaliště

logo

 

Rekonstrukce dílčí etapy Tyršova koupaliště dokončena

Etapa, která nám umožnila komfortněji začít využívat Tyršovo koupaliště, byla zdárně dokončena. Již v letní sezóně roku 2019 si mohli návštěvníci dopřát posezení pod novou pergolou a občerstvení z nového objektu. Vznikly prostory, které umožní provozovateli využívat zázemí k pořádání nejen kulturních akcí, ale také například soukromých oslav. Na břehu koupaliště vznikla dřevěná mola, která mohou návštěvníci využívat po celém obvodu přístupném ze severozápadní strany koupaliště. Doplnili jsme dřevěné převlékací kabiny. Byla vybudována část přístupové cesty a menší odstavné parkoviště. Celý areál dostává s každou etapou modernější ráz a naším přáním je pokračovat v dalších úpravách tak, abychom návštěvníkům mohli poskytnout komfort také v nových kabinách a přáním by bylo také zrealizovat hlediště ve svahu podle původních záměrů.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 2020

Rekonstrukce Tyršova koupaliště pokračuje

Po požáru stávajícího zařízení kuchyně v létě 2017 byla v rekordním čase odevzdána dokumentace pro výběr zhotovitele. Začali jsme soutěžit dodavatele stavby již v lednu, ale podepsat smlouvu o dílo se podařilo až při čtvrtém zadávacím řízení. Práce byly zahájeny v září 2018, nyní jsou prováděny piloty pro vybudování dřevěných mol po obvodu vodní plochy na západní straně. Po Novém roce bude stavba pokračovat výstavbou hlavního objektu pergoly, která bude obsahovat kuchyni, výdej občerstvení, kryté posezení a letní místnost. Dále bude možno celou zpevněnou plochu využít pro pořádání koncertů. Záměrem je produkci nasměrovat do svahu, kde by v budoucnu mělo vzniknout hlediště, který také pohltí velkou část zvukových vln. V současné době byly tyto aktivity kráceny, protože si okolní obyvatelé stěžovali na hluk. Součástí projektu je také rekonstrukce osvětlení a přístupových cest. Schodiště ve svahu k chatkám již bylo v havarijním stavu, a tak bude rekonstruováno. Na současném koupališti chyběly převlékací kabiny, které současný projekt doplňuje. Přestože je tato stavba významnou investicí, z finančních důvodů byla rozdělena na několik etap, které se realizují podle možností města. Po uvedení do provozu nám stále ještě zbyde rekonstrukce nových šatnových kabin, vybudování hlediště a další zpevněné plochy pro zajištění komfortnějšího kempu. Naše stavba by měla skončit před hlavní letní sezónou a bude stát téměř 31 mil. Kč.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 21. 11. 2018


Stavební práce na rozšíření hygienického zázemí zahájeny

Vzhledem k rozsahu cílového konceptu navrhovaných úprav rozhodla rada města, resp. zastupitelstvo města v prosinci roku 2016 o zahájení rekonstrukce v části, která provozovateli koupaliště chyběla nejvíce. Provozovatel na schůzce sdělil vedení města, která část by měla dostát úprav nejdříve. Proto byly zahájeny opravy pokladny, výstavba sociálního zařízení a také úpravy vstupního prostoru. Dodavatel stavby, bohužel, nedodržel termíny stanovené smlouvou, a tak nových úprav využijeme až v příští sezóně. Během léta došlo ještě k jedné neočekávané události: požár způsobil úplné uzavření koupaliště. Provozovateli se ještě ke konci sezóny podařilo provoz provizorně zajistit. Nyní probíhá příprava projektové dokumentace pro výstavbu nové kuchyně a také pergoly, abychom mohli co nejdříve zahájit výběr dodavatele. Vzhledem k tomu, že je velmi riskantní zahájit stavební práce po zimě s požadavkem na zahájení letní sezóny již v novém, bude nejspíš zahájení hlavních stavebních  prací posunuto až na září roku 2018. Žádná pokuta v jakékoliv výši předem sjednaná pro eventuální nedodržení smlouvy by nám nemohla vynahradit sezónu, v které bychom neměli možnost navštívit ani bazén, ani koupaliště v našem městě.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 15. 9. 2017


Rekonstrukce Tyršova koupaliště

Rada města se již v červnu rozhodla objednat zpracování architektonické studie rekonstrukce Tyršova koupaliště. Jedná se o další krok ke zvelebení daného areálu. Již v loňském roce bylo na Tyršově koupališti investováno do rekonstrukce sociálního zařízení a v roce 2016 je plánováno jeho odkanalizování. Se změnou provozovatele došlo také k dílčím úpravám pro zajištění komfortnějšího provozu v letní sezoně.

Záměrem do budoucna je rozšíření poskytovaných služeb a tudíž celková revitalizace koupaliště, ať už po stránce provozně technické ale i estetické. Daný cíl popisuje právě architektonická studie zpracovaná společností A1, která obsahuje celkový situační výkres, základní řezy územím a detail centrálního prostoru, tedy dnešního pódia a dřevěného halového objektu.

Navržené řešení celkové rekonstrukce  

Co se týče možnosti parkování v areálu, je navržena nová zpevněná plocha pro parkování osobních vozidel (8 běžných a 3 invalidní stání), kol a motocyklů (18 stání) a vstup i vjezd do areálu. V blízkosti stávajícího vstupního objektu, který bude ponechán bez větších zásahů, bude zřízeno nové molo pro půjčování šlapadel a lodiček. Dále bude vybudováno při břehu vodní plochy nové dřevěné molo a pod svahem převlékací kabinky, před kterými bude ponechána stávající zeleň, jež umožňuje ležet ve stínu na zatravněné pláži. Stávající chatky v terasovitém svahu budou zachovány. Nově bude umožněno parkování pro chatky cloněné stromy s kapacitou cca 31 míst.

Studie dále navrhuje odstranit zázemí venkovního podia a dřevěné halové stavby. Místo těchto objektů bude realizována nová budova poskytující jednotlivé služby a vyžití pro návštěvníky areálu - občerstvení, možnost pořádání kulturních akcí, jeviště se zázemím pro venkovní amfiteátr, stanoviště plavčíka. Jedná se o stavbu z plochých desek střechy na sloupech s lehkými výplněmi. Zrekonstruovaný objekt sprch a WC bude ponechán pro ubytované návštěvníky areálu, pouze doplněn o druhou budovu umýváren a WC pro návštěvníky koupaliště.

Směrem k břehu vodní plochy bude doplněna písčitá pláž pro slunění a koupání včetně možnosti využití atrakcí jako tobogán a skokanský můstek, herní vraky lodí a dětský bazén se stavitelnou hloubkou dna. Plynule bude přecházet v zadní části areálu do ploch přírodního charakteru například travnaté pláže či hřiště pro míčové hry, fitness park a další. Jako samostatná část je navržen areál lanového parku v nivě Lišanského potoka navazující na fitness park.

 

Celková situace dle studie ke stažení zde.

Pohled na areál ke stažení zde

Návrh na amfiteátr ke stažení zde

Další celkový pohled ke stažení zde

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení