Město Rakovník
MěstoRakovník

EIA, IPPC, Prevence závažných havárií

EIA, IPPC, prevence závažných havárií

Prevence havárií

    V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou u určitých záměrů určovány a hodnoceny předpokládané vlivy na veřejné zdraví a na životní prostředí, tzv. EIA.

    Regionální a lokální koncepce a územní plány obcí včetně jejich změn podléhají posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. SEA

    Směrnice IPPC řeší celkové znečištění z výroby identifikací prevenčních potenciálů ve výrobě, které je možno využít, a tak dosáhnout celkového zlepšení environmentálního profilu procesu.

    Systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo přípravky v určeném množství, řeší zákon o prevenci závažných havárií.

Materiály ke stažení:

EIA, SEA (pdf, 38,5 kB)

IPPC (pdf, 25,4 kB)

Prevence závažných havárií (pdf, 22,5 kB)

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení