Město Rakovník
MěstoRakovník

Na Váze - revitalizace prostranství

logo

 

Revitalizace prostranství Na Váze a oprava Klicperovy ulice dokončena

 

Dne 5. 10. proběhlo slavnostní ukončení realizace projektů „Revitalizace prostranství Na Váze a dokončení opravy Klicperovy ul., Rakovník“. Akce se zúčastnili zástupci vedení města, příslušných odborů, zástupci za zhotovitele, za projektanty K-projektu projektant Ing. Libor Křižák (spolupráce s Ing. Petrem Křižákem) a další hosté.


Přestřižení slavnostní pásky proběhlo přímo na prostranství Na Váze, jehož zhotovitelem byla firma Klika & Dvořák s.r.o. Součástí revitalizace bylo zhotovení nové dlažby, úprava ostrůvků s lavičkami, odvodnění, vegetační úpravy atd. Protože v tomto roce byly uskutečněny projekty s velkou úsporou oproti rozpočtům projektantů („Rekonstrukce Luženské ulice, Rakovník“, úspory vznikly také při zadávacích řízeních na projektech „Nový chodník v ul. Plzeňská“, „Autobusové zastávky Plzeňská, Lišanská, Rakovník“), bylo možno zařadit z těchto úspor do plánu investic také opravu části Klicperovy ulice. Zhotovitelem opravy Klicperovy ulice pak byla společnost Froněk spol. s r. o., kde se opravovaly povrchy komunikace, chodníků, parkovacích míst a kontejnerových stání a také odvodnění komunikace. Celkové investiční náklady za obě akce včetně projekčních prací činily 4,5 mil. Kč. 

„Jsme velmi rádi, že se z uspořených peněz podařilo propojit dvě již upravená území a v současné době máme opravené pěší komunikace i vozovky od Domu osvěty až po prostranství Na Váze. Při rekonstrukcích těchto prostranství a ploch panelových sídlišť velmi dbáme na zlepšení bezpečnosti chodců a zároveň také zlepšení podmínek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ dodala za Městský úřad Rakovník Ing. arch. Jana Jirátková z oddělení rozvoje města a investic.

 

Fotografie ze slavnostního otevření je možné si prohlédnout zde:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1020006748039218.1073741918.425970054109560&type=3

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení