Město Rakovník
MěstoRakovník

Zahraniční spolupráce

Společnost pro mezinárodní spolupráci města Rakovníka v současné době zajišťuje ve spolupráci s Městským úřadem Rakovník mezinárodní aktivity města s jedním z partnerských měst - Dietzenbachem (Spolková republika Německo). Spolupráce probíhá aktivně od roku 1986, každoročně je realizován projekt, jehož se účastní přibližně stovka občanů, žáků základních škol a zájmových sdružení obou měst. Hlavní částí projektu je vícedenní výměnný pobyt, vedlejšími aktivitami jsou reprezentativní účasti na významných akcích (vánoční trhy, městské slavnosti apod.) s cílem propagace a reprezentace měst.

Vzhledem k tomu, že aktivity spojené s dalšími partnerskými městy města Rakovník (Kościan /Polsko, Královský Chlmec/Slovenská republika) jsou dlouhodobě pasivní, rozhodla se Společnost pro mezinárodní spolupráci Rakovníka po dohodě s vedením města rozšířit působnost své činnosti i na ostatní partnerská města.

 

Cíle SMSR pro rok 2013

 1. pokračování v intenzivní spolupráci s partnerem ve Spolkové republice Německo
 2. provedení revize stávajících partnerských vztahů s městy Královský Chlmec a Kościan
 3. navázání spolupráce s novým partnerem v rámci Evropské unie s cílem oslovit občany města Rakovníka preferující komunikaci v anglickém jazyce

 

ad I.

Cílem je pokračovat v projektu s německým partnerem (motto projektu Na společné cestě), jehož organizátorem je v roce 2013 město Dietzenbach. Jedná se o 27. ročník vzájemné spolupráce.  Do projektu budou v letošním roce zapojeni občané města a členové SMSR, žáci 3. základní školy pod vedením p. Tomáše Pavlíčka (sportovní turnaj v basketbale pod záštitou starosty města Dietzenbachu) a žáci ZUŠ Rakovník pod vedením p. Evy Sukové (společné vystoupení se členy cirkusového spolku v Dietzenbachu)

Financování aktivit vychází z finanční spoluúčasti členů SMSR, příspěvku Městského úřadu Rakovník a finančního příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti v Praze (již schválené žádosti pro projekty v letech 2010, 2012 a podaná žádost v roce 2013), do budoucna se hledá i možnost finanční podpory Evropské unie v rámci programu NAEP Comenius Regio.

 

ad II. 

Cílem je

 • zjistit, která z navázaných partnerství jsou pro město Rakovník a jeho občany zajímavá a mají perspektivu i do budoucna (zájem o aktivní spolupráci ze strany MěÚ Rakovník, obyvatel města, podnikatelských subjektů, institucí, škol apod.)
 • zjistit, zda partnerská strana bude aktivní spolupráci v budoucnu rovněž podporovat, zda se nejedná pouze o formální partnerství
 • v případě, že ze strany partnerského města nebude o aktivní spolupráci zájem, doporučí SMSR Městu Rakovník partnerství ukončit
 • města, která budou mít zájem nastavit aktivní formu spolupráce, budou přizvána na setkání při příležitosti Rakovnického posvícení v září 2013

 

ad III. 

Vzhledem k zájmu ze strany škol a občanů města je cílem navázat spolupráci s městem/regionem stojící na anglofonní komunikaci. Jako zajímavé se jeví například Nizozemí – město Alpen van Rijn. Je tu možnost využít stávající programy Evropské Unie – programy NAEP  Comenius Regio.  Počáteční komunikace již byla navázána.

 

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti aktivit bude SMSR se bude snažit využívat různé zdroje pro financování mezinárodních aktivit:

 • vlastní finanční příspěvky
 • příspěvky MěÚ Rakovník (v rámci rozpočtu města)
 • finanční podporu institucí podporujících mezinárodní spolupráci měst a regionů (Česko-německý fond budoucnosti, Národní agentura Evropských programů NAEP –  Comenius Regio
 • finanční podporu podnikatelských subjektů regionu (sponzoři či aktivní partneři)

 

Na základě uvedených cílů byl navržen rozpočet činnosti SMSR pro rok 2013.

 

Kontaktní osoby:

 • Edita Čechová – Dietzenbach
 • Alida Štulajterová – Kráľovský Chlmec
 • Emil Waldhauser – Alpen van Rijn
 • Kościan - neobsazen

 

Za SMSR

Jindra Plamitzerová

 

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení