Město Rakovník
MěstoRakovník

Rekonstrukce Luženské ulice

logo

rop

Rekonstrukce Luženské ulice dokončena

Dne 28. května 2015 proběhlo slavnostní otevření ulice Luženská, která byla rekonstruována. Otevření se zúčastnil zástupce za zhotovitele BERGER Bohemia a. s., dále projektant Ing. Libor Křižák, zástupci z města a dále Ing. Tomáš Oliva za Regionální operační program Střední Čechy. Ten poskytl na daný projekt dotaci ve výši 14 mil. Kč. Celková cena díla činila 18 669 734 Kč vč. DPH. 
Součástí rekonstrukce byla úprava komunikace (zesílení obrusné a ložné vrstvy komunikace), výstavba bezbariérových autobusových zastávek, rekonstrukce veřejného osvětlení, nasvícení přechodů pro chodce, obnova svislého a vodorovného dopravního značení atd.

„Luženská ulice vzdáleně připomínala tankodrom a protože patří k základním komunikacím města, vyžadoval její stav komplexní rekonstrukci. Díky využití dotačních prostředků byla její proměna možná a na současný stav vozovky můžeme být právem hrdí,“ uvedl starosta JUDr. Pavel Jenšovský.

V rámci rekonstrukce byla dalšími investory či městem Rakovník realizována rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace provedená Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka (VSOR), dále napojení inženýrské sítě novými investory podél komunikace a rekonstrukce chodníku.

Od srpna pak budou ještě rekonstruovány trávníky. Jedná se o část od čp. 2035 až do čp. 2128. Předpokládaný konec prací je v listopadu 2015. 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení