Město Rakovník
MěstoRakovník

Hlasování

HLASOVÁNÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2022

 

Termín hlasování: 4. 4. 2022 10:00 hod - 15. 5. 2022 18:00 hod

Hlasování je možné :

  • ve webové aplikaci na internetových stránkách města Rakovníka ZDE
  • odevzdat/odeslat hlasovací lístek do podatelny MěÚ. Obálku označte heslem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022. Dotazník určený pro odevzdání/odeslání najdete v dubnovém čísle Radnice, případně na podatelně MěÚ Rakovník

Hlasovat mohou pouze občané starší 18-ti let a s trvalým pobytem v Rakovníku.

Každý hlasující má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas, které může využít dle svého uvážení.

Každý občan má povoleno POUZE JEDNO PLATNÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. Pokud při závěrečném sčítání bude zjištěno, že někdo vyplnil dotazník vícekrát na stejné osobní údaje, VŠECHNY JEHO ODESLANÉ DOTAZNÍKY BUDOU OZNAČENY JAKO NEPLATNÉ A NEBUDOU ZAPOČTENY DO HLASOVÁNÍ!

Odesláním formuláře dává občan souhlas MěÚ Rakovník, IČ: 00244309, ke zpracování svých osobních údajů. Identifikační údaje budou sloužit POUZE pro případ ověření a nebudou dále šířeny.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení