Město Rakovník
MěstoRakovník

Hlasování

HLASOVÁNÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2021

 

Termín hlasování: 8. 3. 2021 - 31. 3. 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude možno hlasovat pouze přes webovou aplikaci na internetových stránkách města Rakovníka - ZDE.

Přestože byl přihlášen pouze jeden projekt, pravidla vyhrazují radě města právo rozhodnout o případném vyřazení z dalšího procesu takový projekt, který v celkovém součtu (po započtení případných záporných hlasů) získá méně jak 100 hlasů.

Hlasovat mohou pouze občané starší 18-ti let a s trvalým pobytem v Rakovníku.

Každý hlasující má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas, které může využít dle svého uvážení.

Každý občan má povoleno POUZE JEDNO PLATNÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. Pokud při závěrečném sčítání bude zjištěno, že někdo vyplnil dotazník vícekrát na stejné osobní údaje, VŠECHNY JEHO ODESLANÉ DOTAZNÍKY BUDOU OZNAČENY JAKO NEPLATNÉ A NEBUDOU ZAPOČTENY DO HLASOVÁNÍ!

Odesláním formuláře dává občan souhlas MěÚ Rakovník, IČ 00244309, ke zpracování svých osobních údajů. Identifikační údaje budou sloužit POUZE pro případ ověření a nebudou dále šířeny.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení