Město Rakovník
MěstoRakovník

Myslivost

Myslivost

Myslivost

  Na úseku myslivosti odbor životního prostředí především jmenuje myslivecké hospodáře a myslivecké stráže pro myslivecké honitby, schvaluje honitby, bere na vědomí plány chovu a lovu zvěře spárkaté a drobné, vyjadřuje se k individuálním žádostem o úpravu stavu zvěře v jednotlivých honitbách, vydává lovecké lístky. Odbor životního prostředí nezajišťuje dotace do myslivosti. Doporučujeme sledovat nejrůznější dotační tituly na úseku myslivosti, ale např. i na úseku ochrany přírody a krajiny.

 

Rejstřík honebních společenstev ke stažení ZDE.

Materiály ke stažení:

Lovecké lístky (pdf, 23 kB)

Doba lovu jednotlivých druhů zvěře (pdf, 21,8 kB)

Lánská obora (pdf, 937 kB)

Obora Libeň (pdf, 59,9 kB)

Důležité kontakty 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení