Město Rakovník
MěstoRakovník

Pronájem reklamních nosičů HORIZONT

Město Rakovník, v zastoupení odborem správy majetku, pronajímá reklamní nosiče Horizont na sloupech veřejného osvětlení s tím, že minimální doba nájmu je 7 dní a cyklus vývěsu je 7 denní, popřípadě násobky čísla 7 (7, 14, 21, 28 dní) a první den vývěsu je pondělí do 10 hodin. Výše nájemného je 30,- Kč,- vč. DPH v aktuální zákonné výši, za 1 plakát/1 den. Uvedená cena zahrnuje úhradu za instalaci a sejmutí plakátů. Formát plakátu je maximálně A1 (š 594 x v 841 mm). Orientace textu i obrázků musí být vždy na výšku.

V případě zájmu kontaktujte paní Romanu Kreisslovou na telefonním čísle 313 259 119. Telefonický nebo osobní kontakt před zasláním žádosti je nutný, vzhledem k velkému zájmu a nutnosti dohodnout se o konkrétním termínu a umístění. V případě dohody bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva.

Stožáry VO, na kterých je reklamní zařízení umístěno

 

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení