Město Rakovník
MěstoRakovník

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka, veterinární péče

 

Labutě  Z pozice obecního úřadu (obce I.stupně) odbor životního prostředí schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje jejich konání. Vydává nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních na návrh krajské veterinární správy. Vyjadřuje se k zahrabovištím. Hradí náklady neškodného odstranění kadáveru, není-li znám chovatel (upozornění: není-li znám chovatel má ohlašovací povinnost nahlášení výskytu kadáveru ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. Hlášení se podává osobě, která provádí jejich sběr a svoz. Tuto ohlašovací povinnost nemá tedy odbor životního prostředí, neboť nespravuje žádné pozemky ani pozemky města Rakovníka.

  Nález uhynulých zvířat na městských pozemcích nebo na veřejných prostranstvích města Rakovníka je možné hlásit městské policii - tel. 313512441, 313511006, tísňové volání 156, 724366924. V ostatních obcích je třeba informovat příslušnou obec. V případě úhynu většího množství ptáků doporučujeme informovat i krajskou veterinární správu.

  Upozornění: veškerá agenda na úseku veterinární péče je odborem životního prostředí vykonávána pouze na území města Rakovníka, v ostatních obcích je potřeba se obracet na příslušné obecní úřady.

 

Materiály ke stažení:

Opatření proti ptačí chřipce v Rakovníku (pdf, 20,5 kB)

Ptačí chřipka - doporučení (pdf, 136 kB)

Důležité kontakty (pdf, 24,5 kB)

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení