Město Rakovník
MěstoRakovník

Energetická koncepce

Místní energetická koncepce

V prosinci 2022 vyhlásilo MPO v rámci Programu EFEKT III, oblast Energetický management a koncepce výzvu pro podávání žádosti o dotaci na zpracování místní energetické koncepce. Žádost o dotaci jsme podali a tento projekt byl podpořen. Proto jsme ihned zahájili výběr zpracovatele koncepce. Smlouvu o dílo jsme uzavřeli v květnu 2023 se společností Moore Advisory CZ s.r.o. za cenu 445 280 Kč vč. DPH. Z programu EFEKT III byl tento projekt podpořen částkou 311 696 Kč. Po vstupních jednáních a zaslání podkladů se zpracovatel pustil do přípravy analytické části, která popisuje stávající stav na poli energetiky. Sledovaným územím je katastrální území našeho města, případně budovy v majetku města. Z analýzy zdrojů a spotřeby energie následně vyplynula návrhová část, která popsala doporučená energetická opatření v širokém spektru. Koncepce uvádí možnosti instalace FVE i zateplení jednotlivých budov, i drobnější opatření. 

Jedná se o koncepční dokument, jehož implementaci je možné zahájit zejména v závislosti na finančních možnostech města. Celý dokument můžete zhlédnout zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. RMaI, vloženo 27. 11. 2023

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení