Město Rakovník
MěstoRakovník

EVVO

EVVO

Lovecké trofeje

  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je zajišťována (dle možností) především na území města Rakovníka. Aktivní šíření informací o životním prostředí je prováděno i na celém území obce s rozšířenou působností Rakovník. Odbor životního prostředí mimo vlastní publikační činnost, zkoordinoval a zajistil (vlastními silami) zpracování Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty obce s rozšířenou působností Rakovník. Pravidelně jsou pořádány kampaně: Den Země, Den stromů, Ukliďme svět (Clean up the world). Na chodbách budovy Městského úřadu Rakovník, v ulici Na Sekyře 166/II v Rakovníku je, v pracovní době, volně přístupná  rozsáhlá, stálá expozice fotografií přírody Rakovnicka. Pracovníci odboru životního prostředí se podíleli na vytvoření stálé expozice o Přírodě Rakovnicka v Muzeu T.G.M. v Rakovníku a dále na získání grantů na ekologickou literaturu a videokazety do Městské knihovny v Rakovníku. Veřejnost je seznamována s významnými projekty na úseku životního prostředí. Odbor životního prostředí se podílí na vyhodnocování grantů životního prostředí města Rakovníka. Příležitostně jsou vyhlašovány soutěže pro děti a mládež (některé i pro děti mateřských škol). Úzká spolupráce je s tiskem.

 

Materiály ke stažení:

Naučné stezky okresu Rakovník (pdf, 75,6 kB)

Kam na výlet - Rakovník a okolí (pdf, 67,6 kB)

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení