Město Rakovník
MěstoRakovník

Vodní toky a rybníky

Vodní toky a rybníky

Zbirožský potok

   

Vodní toky a rybníky jsou nejrozšířenějšími útvary povrchové vody v krajině. Dotvářejí členitost a pestrost krajiny. Mezi nejdůležitější a bezesporu i nejkrásnější vodní toky Rakovnicka patří řeka Berounka. Do ní je odváděna převážná většina povrchových vod našeho regionu.

Už naši předci věděli, jak je důležité zachytit vodu v krajině a budovali jednotlivé rybníky či celé soustavy. Jmenujme alespoň soustavu mšeckých a jesenických rybníků, z nichž některé jsou dnes využívány i k rekreačním účelům.

 

 

 

Materiály ke stažení:

Obecné nakládání s povrchovými vodami

Odběry povrchových vod

Správci povodí

Správci vodních toků ORP Rakovník

Správci záplavových území

Záplavové území Berounky

Záplavové území Javornice

Záplavové území Rakovnického potoka

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení