Město Rakovník
MěstoRakovník

Granty, půjčky, dotace

  • Programy na podporu zdravotnictví
  • Granty
  • Půjčky
  • Dotace

Programy na podporu zdravotnictví

Rok 2024

Program pro poskytování dotací a návratné finanční výpomoci města Rakovníka pro zajištění zdravotních služeb v roce 2024

Program pro poskytování dotací formou stipendia pro studenty oboru stomatologie

 

Granty

Rok 2024

 

Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení