Město Rakovník
MěstoRakovník

Granty, půjčky, dotace


 Granty

Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

Rok 2020

Rok 2019


Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Rok 2020

Rok 2019

Ekonomický odbor

Fond rozvoje bydlení města Rakovníka

V souvislosti s legislativními změnami v oblasti poskytování úvěrů obcemi bylo poskytování nových zápůjček z fondu rozvoje bydlení pozastaveno.


 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení