Město Rakovník
MěstoRakovník

Granty, půjčky, dotace


 Granty

 

Rok 2023

 

Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2023

Žádost o dotaci v roce 2023

 

Rok 2022

Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2022

Žádost o dotaci v roce 2022 

Rok 2021

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2021

 


Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Rok 2022

 

 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení