Město Rakovník
MěstoRakovník

Rozvoj města

Rozvoj města Rakovníka je definován střednědobým plánovacím dokumentem -  Strategickým plánem rozvoje města Rakovník do doku 2033, který schválilo zastupitelstvo města dne 2. 12. 2022. Informaci o jeho vzniku, aktualizaci a obsahu můžete zhlédnout na samostatné záložce rozvoje města. Investiční cíle strategického plánu jsou realizovány prostřednictvím oddělení rozvoje města a investic odboru výstavby a investic. V jednotlivých záložkách najdete informace o vybraných připravovaných projektech.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení