Město Rakovník
MěstoRakovník

Rozvoj města

Rozvoj města Rakovníka je definován střednědobým plánovacím dokumentem -  Strategickým plánem rozvoje města Rakovník do doku 2022, který schválilo zastupitelstvo města dne 2. 12. 2013. Tento dokument je jedním z podkladů pro tvorbu územního plánu, který je v současné době zpracováván. Investiční cíle strategického plánu jsou realizovány prostřednictvím oddělení rozvoje města a investic odboru výstavby a investic. V jednotlivých záložkách najdete informace o vybraných připravovaných projektech.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení