Město Rakovník
MěstoRakovník

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ

 

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ

 

Po dvou úspěšných projektech modernizace učeben v 2. ZŠ a 3. ZŠ včetně vestavby učeben do podkroví 2. ZŠ jsme v roce 2020 začali připravovat projekt nových učeben v podkroví 1. ZŠ. V roce 2021 byla dopracována studie Ing. arch. Karla Zusky, která popsala možnosti rozšíření a kapacitu dosud nevyužívaného podkroví. Již v začátku projektování jsme museli brát ohled na to, že budova je součástí Městské památkové zóny, a tak se musí přizpůsobit návrhy omezením, zejména z pohledu na střechu. Tyto podmínky udaly například vzhled budoucího návrhu osvětlení. V podkroví této historické budovy vznikne ateliér digitálních technologií, odborná učebna cizích jazyků a odborná učebna zeměpisu.

Jakmile byla dokončena studie, zahájili jsme výběr dodavatele projektové dokumentace. V květnu 2021 jsme uzavřeli smlouvu se společností Sudop Project Plzeň a. s. a za celou práci zaplatili 678 400,- Kč bez DPH. Příprava projektu probíhala velmi dobře, nicméně při podrobnějším dendrologickém průzkumu vyšlo najevo, že bude potřeba obnovit stropy nad 2. NP, ať už na vestavbu podkroví dojde, nebo ne. 

V roce 2022 a 2023 jsme se opakovaně pokoušeli získat dotaci z podobného programu, jako byly spolufinancovány projekty odborných učeben pro obě předchozí školy. Napodruhé se nám příslib dotace podařilo získat, a tak jsme mohli začít s výběrem dodavatele stavby. Tomuto zadávacímu řízení předcházela velmi rozsáhlá příprava organizace školního roku a také přesunu prostor pro vyučování do náhradních prostor. To se nakonec vzhledem ke vstřícnosti všem zúčastněným podařilo. Z bezpečnostních důvodů bude muset být totiž budova při bouracích pracích a výstavbě nových železobetonových stropů zcela prostá pohybu žáků i učitelů. 

Smlouvu o dílo na celou vestavbu jsme uzavřeli v březnu tohoto roku se společností Invessales, spol. s r. o. Částka na stavební část je předpokládána ve výši 40,8 mil. Kč. Staveniště jsme již stavební společnosti předali a práce v půdním prostoru budou zahájeny v květnu vyklízením půdy.

Součástí projektu je také bezbariérová úprava celého podkroví včetně vestavby výtahu do prostoru hlavního schodiště. 

Celý projekt bude v příštím roce pokračovat dodávkou vybavení školním nábytkem, pomůckami a modernizací informačních technologií. Budeme věřit, že v září 2025 budou moci žáci zasednout podle nového rozvrhu již v lavicích v podkroví této historické budovy. 

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 6. 5. 2024

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení