Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace sídliště Zátiší

logo

 

První etapa projektu sídliště Zátiší dokončena

V roce 2021 proběhla první etapa rekonstrukce komunikací ve staré části sídliště Zátiší. Blíže můžete číst zde.

Další etapy budou prováděny podle finančních možností města, prioritou je dokončení návaznosti na hlavní příjezdovou komunikaci.

Níže můžete nahlédnout do chronologie projektu a také na rozsah úprav, které jsou ještě před námi.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 16. 2. 2022

 

Projekt regenerace sídliště Zátiší byl během roku 2016 upravován. V roce 2017 bylo zahájeno stavební řízení vedoucí k možnosti zahájit fyzickou realizaci projektu. Do rozpočtu města byla zahrnuta částka na první etapu - chodník v ulici Průběžná. Jakmile to bude možné, bude stavba zahájena.

J. Jirátková

 


Vážení obyvatelé sídliště Zátiší,
děkujeme Vám za všechny podněty, které jste zaslali na naši výzvu. Všechny dotazníky byly zpracovány a zpráva byla předložena radě města. Rada města rozhodla, že revitalizace sídliště bude zpracována komplexně a celý projekt bude zařazen do programu regenerace panelových sídlišť. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci. V dalších letech bychom se mohli pokusit získat dotaci na tuto regeneraci od Ministerstva pro místní rozvoj. 

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

aktualizováno dne 8. 4. 2015


Vážení obyvatelé sídliště Zátiší,
představujeme vám studii na úpravy části sídliště Zátiší. Navrhované úpravy se týkají vybudování nového přístupového chodníku, vyřešení parkování v prostoru před Mateřskou školou Průběžná a dalších drobnějších úprav.

Byli bychom rádi, kdybyste se prostřednictvím Vašich zástupců vyjádřili k navrhovaným úpravám a pomohli nám přizpůsobit projekt tak, aby pomohl zlepšit okolí Vašich domů. Při hledání řešení vždy klademe důraz na bezpečí chodců, dále pak projekt rozšiřujeme o chybějící mobiliář, zeleň a další.

Vzhledem k tomu, že právě vy nejlépe znáte problémy a potřeby vašeho sídliště, rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zorientovat se ve vašich požadavcích.

Dále bychom Vás chtěli poprosit o zakreslení pěších tras, které nejčastěji používáte, do přiloženého obrázku. Vyznačte, prosím, tři nejdůležitější trasy a dále vyznačte trasu, kde vám chybí zpevněná cesta.

Dotazník a vyznačení pěších tras můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 31. 10. 2014.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Dotazník je ke stažení zde.

Textová část studie je ke stažení zde, mapa lokality zde, stručný zápis z jednání se zástupci jednotlivých SVJ zde.

Situace popisované ve studii - varianta A, varianta B, varianta C1, varianta C2, situace - parkoviště před MŠ, katastrální situace.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení