Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace sídliště Zátiší

logo

 

Projekt regenerace sídliště Zátiší byl během roku 2016 upravován. V roce 2017 bylo zahájeno stavební řízení vedoucí k možnosti zahájit fyzickou realizaci projektu. Do rozpočtu města byla zahrnuta částka na první etapu - chodník v ulici Průběžná. Jakmile to bude možné, bude stavba zahájena.

J. Jirátková


Vážení obyvatelé sídliště Zátiší,
děkujeme Vám za všechny podněty, které jste zaslali na naši výzvu. Všechny dotazníky byly zpracovány a zpráva byla předložena radě města. Rada města rozhodla, že revitalizace sídliště bude zpracována komplexně a celý projekt bude zařazen do programu regenerace panelových sídlišť. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci. V dalších letech bychom se mohli pokusit získat dotaci na tuto regeneraci od Ministerstva pro místní rozvoj. 

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

aktualizováno dne 8. 4. 2015


Vážení obyvatelé sídliště Zátiší,
představujeme vám studii na úpravy části sídliště Zátiší. Navrhované úpravy se týkají vybudování nového přístupového chodníku, vyřešení parkování v prostoru před Mateřskou školou Průběžná a dalších drobnějších úprav.

Byli bychom rádi, kdybyste se prostřednictvím Vašich zástupců vyjádřili k navrhovaným úpravám a pomohli nám přizpůsobit projekt tak, aby pomohl zlepšit okolí Vašich domů. Při hledání řešení vždy klademe důraz na bezpečí chodců, dále pak projekt rozšiřujeme o chybějící mobiliář, zeleň a další.

Vzhledem k tomu, že právě vy nejlépe znáte problémy a potřeby vašeho sídliště, rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zorientovat se ve vašich požadavcích.

Dále bychom Vás chtěli poprosit o zakreslení pěších tras, které nejčastěji používáte, do přiloženého obrázku. Vyznačte, prosím, tři nejdůležitější trasy a dále vyznačte trasu, kde vám chybí zpevněná cesta.

Dotazník a vyznačení pěších tras můžete odevzdat na podatelně MěÚ Rakovník nebo odeslat na adresu jjiratkova@murako.cz do 31. 10. 2014.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ

Dotazník je ke stažení zde.

Textová část studie je ke stažení zde, mapa lokality zde, stručný zápis z jednání se zástupci jednotlivých SVJ zde.

Situace popisované ve studii - varianta A, varianta B, varianta C1, varianta C2, situace - parkoviště před MŠ, katastrální situace.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení