Město Rakovník
MěstoRakovník

Modernizace 3. ZŠ

Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti 3. ZŠ Rakovník

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Základním cílem projektu je zlepšit dostupnost a zvýšit kvalitu vzdělávání na 3. základní škole v Rakovníku.

Předmětem projektu je modernizace čtyř odborných učeben 3. ZŠ Rakovník.  V rámci projektu vzniknou moderní specializované učebny fyziky, přírodopisu a dvě odborné učebny  ICT včetně zázemí. Zásadní změnou je zajištění bezbariérovosti celého komplexu základní školy, které bude dosaženo přístavbou dvou bezbariérových výtahů a instalací šikmé schodišťové plošiny. Město Rakovník má na tento projekt přislíbenu dotaci v maximální výši 15,2 mil. Kč.

Po neobvyklých obtížích při hledání dodavatele stavby byly konečně začátkem července zahájeny práce na obou pavilonech, které budou po kolaudaci přístupné všem dětem se sníženou schopností pohybu, ale i zaměstnancům, pokud bude potřeba. Budova bude připravena na přijetí hendikepovaných žáků také nově vybudovaným sociálním zařízením v patrech obou pavilonů, ve kterých probíhá výuka. Výuka odborných předmětů bude modernizována nejen vybavením, ale také novými pomůckami. Stavební práce jsou v plném proudu a veškeré další dodávky budou realizovány v nejkratším možném termínu.

Aktualizováno 28. 8. 2018, Ing. arch. J. Jirátková

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení