Město Rakovník
MěstoRakovník

Řešení životních situací

Obecní živnostenský úřad - řešení životních situací

S platností od 1.7.2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  informace o  řešení životních situací  při vyřizování živností  -  viz
http://www.businessinfo.cz/cz/zivotni-situace/?sm=tree&treeid=11&toplif=0

Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání Jednotného registračního formuláře  (JRF) na svém počíítači a odesílat jej přímo do centrální elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Aplikace k vytvoření a odeslání podání JRF je od 1.10.2008 k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz a to včetně příručky s popisem možností využití, instalace,vyplnění a odeslání. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, zpracuje podání v IS RŽP. Podnikatelské subjekty jsou o nové možnosti informováni na webových stránkách MPO (www.mpo.cz) a BusinessInfo (www.businessinfo.cz)

Řešení životních situací pro podnikatele podnikající v zemědělství

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele 
Zápis do evidence zemědělského podnikatele

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení