Město Rakovník
MěstoRakovník

Okna na východní fasádě 2. ZŠ

Projekt „Výměna výplní otvorů 2. ZŠ Rakovník – východní fasáda přístavby“

Město Rakovník získalo dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 19.2.1. – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, Fiche: 20. Základní služby a obnova vesnice ve venkovských oblastech ve výši 160 000,- Kč na projekt „Výměna výplní otvorů 2. ZŠ Rakovník – východní fasáda přístavby“.

V rámci projektu budou vyměněny všechny okenní otvory na východní straně 2. ZŠ Rakovník, Nádražní 266, 269 01 Rakovník. Nově zde budou umístěna plastová okna barvy bílé – slonová kost. Výměna výplní otvorů bude mít příznivý vliv na spotřebu energie na vytápění objektu a bude zajišťovat vyšší ochranu vnitřního prostředí před hlukem z exteriéru než současná stávající okna.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení