Město Rakovník
MěstoRakovník

Rekonstrukce Vysoké ul.

rop

město

Opravená Vysoká ulice znovu otevřena


Obyvatelé, podnikatelé a všichni, kdo pro přesun v rámci města někdy v minulosti využili část Vysoké ulice od náměstí směrem k Havlíčkově ulici, se dočkali. V pátek 24. 10. 2014 byla za přítomnosti zástupců města, zhotovitele, Středočeského kraje a Úřadu regionální rady slavnostně ukončena 3. etapa regenerace městské památkové zóny. Rekonstrukce Vysoké ulice stála 12 milionů korun, z dotací získá město zhruba 4,5 milionu korun.

„Třetí etapou regenerace památkové zóny se nám podařilo navázat na předchozí úspěšné rekonstrukce ulic v městské památkové zóně – V Brance, Grillova, U Hluboké studny, Kamenná, Masná a části ulice Vysoká a Martinovského,“ řekl starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl a dodal: „Všechny tři etapy jsme realizovali za pomoci dotací z Regionálního operačního programu Střední Čechy.“

V rámci rekonstrukce ulice, při níž došlo k jejímu zprůjezdnění na Husovo náměstí, došlo ke kompletní opravě komunikace (nově je povrch z žulové dlažby), došlo k rekonstrukcím chodníků, vzniku parkovacích míst, úpravám zeleně a opravě inženýrských sítí. Součástí prací byla také rekonstrukce vodovodu, kterou financovalo Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka částkou 1,3 milionu korun.

„Jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat opravu zbývající části Vysoké ulice. Věřím, že dojde ke zlepšení dopravní situace v této ulici. V minulosti zde díky obousměrnému provozu docházelo k nebezpečným situacím. Věřím, že jak pro chodce, tak pro řidiče bude nový způsob dopravního řešení ulice bezpečnější,“ řekl starosta Zdeněk Nejdl.

Město Rakovník realizovalo od roku 2011 tři větší akce na regeneraci městské památkové zóny. Cena za celkovou opravu ulic v městské památkové zóně se vyšplhala na souhrnnou částku 50 milionů korun, na tyto projekty získalo město dotace v celkové výši 25,3 milionu korun.

Podrobný projekt si můžete prohlédnout zde.

 

mapka

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení