Město Rakovník
MěstoRakovník

Zemědělství

Zemědělství

 

Zemědělská krajinaNa úseku zemědělství je na odboru životního prostředí zajišťována agenda týkající se ochrany zemědělského půdního fondu. Z pozice obce s rozšířenou působností je udělován souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu, udělován souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků, udělováno vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a komunikací, udělován souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a rozhodováno o finančním odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Odbor nezajišťuje dotace zemědělcům, v tomto případě je třeba obrátit se na Ministerstvo zemědělství.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení