Město Rakovník
MěstoRakovník

Sportovní hala - studie rekonstrukce a přístavby

Příprava projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr dodavatele zahájena

V roce 2022 proběhly dvě soutěže na výběr dodavatele projektové dokumentace. Do první výzvy podala nabídku pouze jedna společnost, jejíž nabídková cena vysoce převyšovala předpokládané částky. Proto bylo první zadávací řízení zrušeno. V opakované výzvě podalo nabídku již více firem a na základě řízení byla uzavřena smlouva se společností Straet architects s. r. o. Celková cena všech stupňů projektové dokumentace činí 2,5 mil. Kč bez DPH. Projekt zatím není dokončen, protože čekáme na dokončení změny územního plánu, který počítal s menším rozšířením směrem k autobusovému nádraží. Předpokládáme, že v létě bude změna ÚP dokončena a na podzim budeme moci podat žádost o stavební povolení.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 6. 5. 2024

Studie rekonstrukce a přístavby sportovní haly odevzdána, přípravy projektu pokračují

Po představení analýzy variant investičního záměru rekonstrukce či novostavby sportovní haly v říjnu 2020 bylo na rozhodnutí rady města, jak dále pokračovat v přípravách pro stavbu haly s požadovanými parametry. Rada města zvážila všechny výhody a nevýhody jednotlivých navrhovaných variant a již začátkem prosince pověřila oddělení rozvoje města a investic přípravou podkladů pro rekonstrukci stávající sportovní haly a zároveň výstavby nové haly v rámci stávající lokality na nábř. Dr. Beneše. Na základě poptávkového řízení byla svěřena příprava studie rekonstrukce a přístavby sportovní haly společnosti Sportovní projekty s. r. o. Ta se ihned pustila do příprav, které spočívaly také v konzultacích s jednotlivými sportovními kluby, které dostaly příležitost se vyjádřit k připravovanému projektu. Rozpracovaná studie byla představena v dubnu a v květnu byla po zapracovaných připomínkách předložena k dalším připomínkám opět všem sportovním klubům. Odevzdaná studie je ke zhlédnutí zde: textová část, situace, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řezy, pohledy, odhad nákladů.

Celý záměr počítá s rekonstrukcí stávající haly, kdy bude rozměr hrací plochy rozšířen na 34,8 x 19,1m. Stávající zázemí bude kompletně zrekonstruováno, budou maximálně využity všechny plochy tak, že vznikne 12 šaten (nyní pouze 6 šaten), můžeme počítat s jedním cvičebním sálem, klubovnou a také s prostory pro pronájem. Nová hala bude mít rozměry hrací plochy 46 x 26 m, do haly se vejde 300 diváků. Současně dojde k rekonstrukci restaurace, která bude po kompletní rekonstrukci komfortně přístupná jak z prostoru bazénu, tak z haly. V případě uzavření obou areálů zůstane přístup přímo z venkovního prostoru.

Pro lepší přípravu návrhu stavebně technického řešení jsme nechali vypracovat stavebně technický průzkum, který podrobně zkoumal technický stav základních železobetonových konstrukcí. Z něj vyplynulo, že nosná konstrukce střechy je potencionálním kritickým místem, a tak bude v dalších fázích projektu nahrazena novou nosnou konstrukcí, v obdobném provedení jako je nyní nad bazénovou vanou.

Celá budova bude provedena v podobném duchu jako již dokončený projekt rekonstrukce bazénu. Haly budou opláštěny ze sendvičových panelů. Vizualizace můžete zhlédnout zde: viz1, viz2, viz3, viz4, viz5.

Rozpočtové náklady na rekonstrukci a přístavbu nové haly jsou podle odhadu projektanta ve výši 210 mil. Kč bez DPH. Abychom byli schopni žádat o dotaci z národních, případně jiných zdrojů, musíme mít připravenou dokumentaci včetně podrobného rozpočtu a také stavební povolení. Jednou z možností je zažádat o dotaci z programu Národní sportovní agentury, ve výzvě pro standardizovanou infrastrukturu, která je nyní otevřena do 30. 6. 2022. Tomuto termínu jsme také přizpůsobili plán celé přípravy dalších stupňů projektu.

Proto nyní budeme vybírat dodavatele projektové dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení a pak dále pokračovat v přípravě tohoto očekávaného a potřebného projektu.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 24. 6. 2021

Představení analýzy a vysvětlení variant investičního záměru

Dne 7. 10. 2020 od 17 hodin proběhlo v sále Kulturního centra v Rakovníku veřejné představení analýzy a vysvětlení jednotlivých variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku. Během představení analýzy probíhal přímý přenos pro zájemce, kteří se do Kulturního centra nedostavili.

Celá prezentace je ke zhlédnutí ZDE a přenos ZDE.

Případné dotazy k analýze můžete psát přímo pod video v odkazu, případně do emailu khradilova@murako.cz.

Bc. Kateřina Hradilová, aktualizováno dne 8. 10. 2020

Sportovní hala Rakovník

"Analýza variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku"

Město Rakovník převzalo v roce 2019 do svého majetku budovu sportovní haly, která vznikla v 80. letech společně s budovou plaveckého bazénu. V posledních desetiletích fungovaly oba provozy stávajícího sportovního areálu nezávisle na sobě. V průběhu desátých let byly rozvíjeny myšlenky na rekonstrukci a rozšíření této haly, ať už ze strany uživatelů nebo samotného města. V roce 2012 zpracoval ateliér A1 spol. s r.o. v čele s Ing. arch. Karlem Zuskou architektonickou studii „Rozšíření sportovní haly v Rakovníku“. Zadání bylo jednoznačné: upravit halu tak, aby v ní mohly probíhat tréninky a sportovní utkání s vyššími nároky na hrací plochu. Návrh řešení spočíval v rozšíření haly směrem k autobusovému nádraží. V případě potřeby plochy hřiště 44 x 22 m by došlo ke složení tribun, které byly navrženy při severní straně hracího pole. Již v roce 2012 byly odhadované náklady na tuto rekonstrukci ve výši 29 mil. Kč bez DPH, proto projekt zůstal na delší dobu mezi přáními.

S převzetím haly stojí vedení města před rozhodnutím, jak postupovat ve správě budovy s ohledem na budoucí vize. Napovědět by měl materiál, který město objednalo v lednu 2020 u společnosti Sportovní projekty s. r. o. Spolu s autory Ing. arch. Viktorem Drobným a Ing. arch. Martinem Kabrielem byly rozeslány dotazníky zástupcům všech organizovaných sportů v našem městě a architekti nabídli také osobní konzultace. Ze všech odpovědí a nápadů čerpali architekti při vytváření variant a možností, jak dále směřovat rozvoj podmínek pro rakovnické sportovce. Požadavkem města bylo také nahlédnout na náš problém vzdálenější a nezávislou optikou. Došlo ke srovnání nabídky sportovních ploch s městy s podobným počtem obyvatel. Architekti prošli také místa v našem městě, která byla vytipována pro možnou výstavbu nové haly. Autoři prověřili mnoho variant a kombinací a předložili také odhadované náklady pro různé varianty. Vzhledem k odhadovaným nákladům ve všech variantách řešení bude rozhodnutí vedení města jak nadále směřovat budoucí rozvoj sportovních staveb velmi složité.

Veřejné představení analýzy a vysvětlení jednotlivých variant proběhne v sále Kulturního centra v Rakovníku 7. 10. 2020 od 17 hodin.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 28. 8. 2020

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení