Město Rakovník
MěstoRakovník

Zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

                
Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Název   Město Rakovník
2. Důvod a způsob založení   Více naleznete zde
3. Organizační struktura

 Organizační struktura Městského úřadu
 Organizační řád
 Organizace zřízené Městem Rakovník

4. Kontaktní spojení

 Město Rakovník
 Husovo náměstí 27
 269 01 Rakovník

 tel.: 313 259 111; 313 259/linka
 e-mail: posta@murako.cz
 www: www.mesto-rakovnik.cz
 datová schránka: qb9bqrd

4.1 Kontaktní poštovní adresa  Město Rakovník
 Husovo náměstí 27
 269 01 Rakovník
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 Město Rakovník
 Husovo náměstí 27
 269 01 Rakovník

4.3. Úřední hodiny  Více naleznete zde
4.4 Telefonní čísla  Více naleznete zde
4.5 Číslo faxu  +420 313 517 302
4.6 Adresa Internetové stránky  www.mesto-rakovnik.cz
4.7 Adresa e-podatelny  posta@murako.cz
4.8 Další elektronické adresy  Více naleznete zde
4.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajlů zde
5. Bankovní spojení

Poplatky:
ČSOB, a.s. pobočka Rakovník; č.ú.: 51005100/0300

Ostatní platby:
ČSOB, a.s. pobočka Rakovník; č.ú.: 50045004/0300

6. IČ  00244309
7. DČ  CZ00244309
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  Více naleznete zde
8.2 Rozpočet Více naleznete zde (Rozpočet, závěrečný účet)
9. Žádosti o informace   Více naleznete zde
10. Příjem žádostí a dalších podání  Více naleznete zde
11. Opravné prostředky   Více naleznete zde
12. Formuláře  Více naleznete zde
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  Více naleznete zde
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  Více naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy  Více naleznete zde
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  Více naleznete zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup
při vyřizování žádosti o informaci
stížnost, pokud nesouhlasí s výší
úhrady sdělené žadateli písemně
povinným subjektem před podáním
informace nebo nesouhlasí s výší
odměny za oprávnění užít informaci
na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo
ústně a to u povinného subjektu.
O stížnosti rozhoduje nadřízený
orgán. V současné době nejsou
vydána žádná usnesení nadřízeného
orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv  Vzor licenční smlouvy dle §14a zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů (ve formátu Word DOC)
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou 
Městu Rakovník poskytnuty
žádné výhradní licence podle
§14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  Více naleznete zde
18. Poskytnuté informace

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení