Město Rakovník
MěstoRakovník

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí  a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 
Žádosti a jiná podání určená městu Rakovník a jeho orgánům se doručují:
 - poštou na adresu Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18  Rakovník
 - osobně v podatelně Městského úřadu Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník
 - datovou schránkou města Rakovník
 

Úřední hodiny podatelny:
pondělí a středa   8:00 - 17:00
úterý a čtvrtek     8:00 - 15:00
pátek                   8:00 - 13:00
 

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení