Město Rakovník
MěstoRakovník

Czech POINT

Informace o projektu Czech POINT 

CzechPOINT
 

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Pracoviště Czech POINT Městského úřadu Rakovník

1. Pracoviště

Správní odbor - oddělení matriky

Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník (budova radnice)
číslo kanceláře 16

2. Pracoviště

Obecní živnostenský úřad

Na Sekyře 166, 269 18 Rakovník (budova bývalého okresního úřadu)
číslo kanceláře 309

O výpisy lze žádat v úřední dny a hodiny.

Výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Katastr nemovitostí

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Insolvenční rejstřík

Rejstřík trestů právnické osoby

Výpisy z neveřejných evidencí

U výpisů z neveřejných evidencí se musí žasatel prokázat platným občanským průkazem nebo pasem. V případě szatoupení je třeba doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu a prokázat svoji totožnost.

Rejstřík trestů

Centrální registr řidičů

Další služby

Podání do registru účastníků provozu MA ISOH

(„Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné  na základě identifikace subjektu, tj. IČ, a identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti.

Autorizovaná konverze dokumentu

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.

Datové schránky

Zřízení nebo zneplatnění datové schránky.

Ceník

Evidence 1. strana  Další započatá strana
Rejstřík trestů 100,- Kč  0,- Kč
Konverze dokumentu 30,- Kč  30,- Kč
Ostatní výpisy 100,- Kč  50,- Kč
Datové schránky zřízení bez poplatku  
Zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových 200,- Kč  

 

SENIOR EXPRES

 služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení