Město Rakovník
MěstoRakovník

Modernizace areálu SK

 

Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník - první kroky zahájeny výstavbou šaten pro fotbalisty a pozemní hokejisty

V roce 2020 jsme se pokoušeli získat dotaci z rozpočtu Národní sportovní agentury. Bohužel se do dnešního dne nepodařilo najít požadované prostředky, ale nevyhovující stav šaten vyzýval k rychlejšímu řešení. Sportovní kluby iniciovaly vznik studie zázemí, které by kopírovalo stávající objem budovy. Na základě objemové a provozní studie jsme hledali projektanta, který má s realizací domů z montovaných modulů zkušenosti. Na konci roku 2023 byl projekt připraven, stavební povolení vydáno, a tak mohla proběhnout soutěž na výběr dodavatele stavby. Nyní je stavba v plném proudu a objekt, který se zkládá ze 32 modulů, provádí společnost Cubespace. Smlouva o dílo byla uzavřena na částku ve výši 22 mil. Kč bez DPH a stavba by měla být do konce června připravena ke koulaudaci, aby byla v provozu pro zahájení mistrovství Evropy. 

Zároveň jsou objednány ocelové tribuny od společnosti Global Sport Čupa s.r.o. Tyto otevřené tribuny nabídnou sezení 250 divákům ve třech modulech a jejich cena bude 1,134 mil. Kč bez DPH. Věříme, že i tribuny se podaří zprovoznit do plánovaného mistrovství.

Zpevněné plochy okolo hřišť a přístupové chodníky provede společnost ÚMK spol. s r. o. za cenu 1,345 mil. Kč bez DPH. V této ceně jsou započítány i základové patky pro dva skladové kontejnery, které nyní poptáváme u dodavatelů.

Tím bude dokončena první etapa úprav, která zajistí sportovcům i fanouškům potřebný komfort.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 2. 5. 2024

 

Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník

V dubnu 2018 rozhodla rada města, že nechá zpracovat studii na využití areálu SK Rakovník. V roce 2017 byl dokončen nový moderní povrch na hřišti pro pozemní hokej a také jeho závlaha pomocí obřích trysek. Areál je průběžně opravován, ale je zřejmé, že by si zasloužil zcela zásadní proměnu. Nevyhovující jsou především šatny pro pozemní hokejisty a tribuna je v havarijním stavu.

Studie úprav naznačuje komplexní řešení celého areálu, a v detailu řeší vybudování tribuny a zázemí pro pozemní hokejisty a fotbalisty. Otevírá možnosti využití areálu širšímu počtu návštěvníků i sportovců.

Modernizace areálu SK

Západní fotbalová tribuna bude demontována a nahrazena dominantní stavbou, v jejímž přízemí nalezneme šatny pro hokejisty i fotbalisty. Nahradí také dvoupodlažní montovaný dočasný objekt typu TESCO. Prosotry pro fotbal jsou navrženy tak, aby odpovídaly klasifikaci fotbalového stadionu pro 3. nejvyšší fotbalovou soutěž. Hokejisté budou mít prostory s přímou vazbou na část klubového wellness s prostorem pro masáže, saunou a whirpoolem. Oba sporty budou mít k dispozici klubovnu. Celé přízemí je základem pro prostor divácké tribuny, která bude přístupná z přímého schodiště od hlavního příjezdu. Vstup je navržen také z šatnové části v přízemí. Navrhované kapacity jsou 204 diváci pro fotbal a 160 diváků pro pozemní hokej. V tomto patře bude k dispozici také jednoduché občerstvení.

Významnou změnou je vymezení části za plotem. Vzhledem k velmi cenné poloze na hlavní pěší a cyklistické trase podél potoka doporučuje studie přičlenění severní menší části areálu k hlavní liniii podél potoka. Mohly by tak vzniknout další prostory přístupné bez omezení pro aktivity typu slackline, workout, parkour, bouldering atp.

Tento jistě velkorysý projekt je možné realizovat na etapy. Máme k dispozici návrh etapizace, kterou je možné využít podle aktuálních možností města. Další etapou, která nás nyní čeká, je projektová dokumentace, která by vedla k vydání stavebního povolení. Oddělení rozvoje města a investic je připraveno pokračovat v přípravě etapy, která bude schválena radou města.

Vizualizaci areálu můžete zhlédnout zde. Autorem studie je společnost Sportovní projekty, spol. s. r. o., se kterou jsme spolupracovali již na přípravě studie rekonstrukce Městského plaveckého bazénu.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 17. 9. 2018

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení