Město Rakovník
MěstoRakovník

Školství

Na území města Rakovník se nachází 7 mateřských škol a 3 základní školy, jejichž zřizovatelem je Královské město Rakovník. Jednotlivá školská zařízení se snaží rozvíjet nadání svých žáků specializací výuky některých předmětů, jedná se např. o výuku anglického jazyka od první třídy, tělesné výchovy, matematiky a fyziky.

Nejmenším dětem od 18 měsíců do 3 let věku jsou k dispozici jesle, jejichž provoz je financován z rozpočtu města Rakovníka.

Ve městě Rakovník sídlí také jedno gymnázium, 4 střední školy nejrůznějšího zaměření. Seznam školských zařízení dále doplňuje i jedna speciální škola.

Vlohy umělecky nadaných dětí pomáhá rozvíjet základní umělecká škola, která má své sídlo v jedné ze základní škol. Samotné školy nabízejí svým žákům celou řadu kroužků a zájmových činností. Paletu mimoškolních aktivit doplňuje i místní dům dětí a mládeže.

Co by vás mohlo zajímat:

Komise pro výchovu a vzdělávání

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení