Město Rakovník
MěstoRakovník

OZL

OZL

Zemědělství

    Oddělení zemědělství a lesní hospodářství zajišťuje výkon přenesené působnosti (státní správy) zejména na úsecích: ochrany zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, myslivosti, loveckých lístků, rybářství (rybářské lístky), týrání zvířat, veterinární péče atd.

 

 

ROZCESTNÍK:

#

   Zemědělství

 

 

#

   Lesní hospodářství

 

 

#

   Myslivost

 

 

#

   Rybářství

 

 

#

   Týrání zvířat

 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení