Město Rakovník
MěstoRakovník

Povodně

Povodně

Povodeň Berounlka

  Povodně jsou přírodním jevem a jako takovým jim nelze zabránit. Lze pouze omezit nebo vyloučit škody vzniklé při povodních vhodnými opatřeními. Preferována jsou opatření preventivního charakteru.

 

 

 

Materiály ke stažení:

Co dělat, když nastanou deště

Obce v záplavovém území

Povodňový plán majitele nemovitosti

Předpověďní a hlásná povodňová služba

Záplavová území

Záplavové území Berounky

Záplavové území Javornice

Záplavové území Rakovnický potok

Záplavové území Zbirožský potok

Záplavové území Kolešovického potoka

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení