Město Rakovník
MěstoRakovník

Pečovatelská služba - rozšíření kapacit

Projekt dokončen

Suterén Domova s pečovatelskou službou na Wintrově náměstí byl přeměněn k nepoznání. Místo kovových kójí vzniklo zázemí - WC, úklid a také nezbytné úložné prostory. Ze suterénních místností původně používaných jako sklady byly vytvořeny místnosti pro odpočinek a relaxaci. Klienti, kteří mají zájem si vyzkoušet práci s keramickou hlínou, mohou své nápady uskutečnit v nové dílně. Keramická pec je třešničkou na dortu, která zhmotní díla v trvanlivé pozornosti. Děkujeme všem domácím i zaměstancům, kteří byli velmi tolerantní k naší stavbě, která vždy naruší zaběhnutý chod budovy. Věříme, že jim nové prostory přinesou hodně radosti.

J. Jirátková, 9. 7. 2018


Rozšíření kapacit a rozvoj sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník

Dne 27. 11. 2017 došlo předáním staveniště k zahájení stavebních prací na projektu „Rozšíření kapacit a rozvoj sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník“. Cílem projektu je vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro uživatele registrovaných sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník poskytovaných ambulantní formou v budově Pečovatelské služby Rakovník na Wintrově náměstí. V souvislosti s vybudováním této infrastruktury dojde také k navýšení kapacity centra denních služeb na 24 klientů. Výsledkem projektu bude pestřejší nabídka aktivizačních činností náročnějších na prostor. Nově vybudované prostory budou sloužit klientům pro klidný odpočinek, čtení či poslech hudby ve větším soukromí. Ve vybudovaných prostorách bude také nově možné realizovat různé sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, např. cvičení jemné motoriky malováním, výrobou výrobků z korálků, společnou přípravou "svačinek", šitím, batikováním či výrobou keramiky v keramické peci. V souvislosti s navýšením kapacity poskytovaných služeb bude v rámci projektu vybudováno také sociální zařízení pro klienty Pečovatelské služby Rakovník a úklidová místnost, ve které budou umístěny čistící a úklidové prostředky. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Bc. F. Štiller, referent dotací oddělení rozvoje města a investic

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení