Město Rakovník
MěstoRakovník

Dopravní řešení ul. Na Francouzích

 

Realizace projektu Dopravní řešení ul. Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí zahájena

V říjnu začaly práce na ulici Pod Nemocnicí odstraněním asfaltové vrstvy a odtěžením podkladních vrstev. Jsou vytýčené budoucí pěší trasy a do konce roku bychom rádi měli hotová parkovací místa a chodník k ČSSZ. V příštím roce pak budou probíhat všechny ostatní plánované úpravy. Dopravní opatření jsou vydávána odborem dopravy v souladu s postupem projektu a s ohledem na zachování co nejplynulejšího provozu na hlavní komunikaci.

Předpokládáme, že celý projekt bude ukončen na podzim roku 2024.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. RMaI, aktualizováno 8. 11. 2023

 

Dopravní řešení ul. Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí 

Projekt dopravního řešení v ulici Dukelských hrdinů vznikl na základě požadavku rekonstrukce ulice Na Francouzích, která se stane jednou z hlavních přístupových cest pro nově vznikající bytové domy nad nemocnicí. Napojení této panelové cesty na hlavní komunikaci je nyní nevyhovující, rozhledy pro řidiče jsou omezené a výjezd je nyní komplikovaný. S projektantem dopravních staveb, zkušeným Ing. Liborem Křižákem, jsme diskutovali o nejvhodnějším řešení pro tuto lokalitu. Pro zlepšení rozhledových poměrů bude výjezd posunut směrem k nemocnici. Hlavní komunikace bude mírně vyosena, aby byly rozhledové poměry co nejlepší. Pro zrychlení dopravy je navrženo zrušení připojení komunikace z ulice Pod Nemocnicí, které je nyní umístěno ve svahu. Napojení ulice Pod Nemocnicí pak bude nově provedeno u ČSSZ v místě, kde již nejsou výškové rozdíly. Dojde k rozšíření parkoviště a také vzniku bezpečné pěší trasy. Požadavek na bezpečné procházení chodců je jedním z hlavních cílů každého našeho projektu. Proto vznikne pro napojení lokality, u které nyní dochází k rozvoji, nový přechod pro pěší. Pěší trasa podél hlavní komunikace bude převedena dále od frekventovaného provozu. 

Při projektování bylo také vyhodnoceno napojení ulice Libertinova, v kterém rovněž dochází k nekomfortnímu vjezdu na hlavní komunikaci. Pro zlepšení výhledu je navržena úprava křižovatky a pro chodce vznikne nový přechod. 

Všechny úpravy byly opakovaně konzultovány s Policií České republiky. Cílem celého projektu je zvýšit bezpečnost pro chodce i všechny řidiče. Máme v plánu zahájit tento projekt letos novým napojením ulice Pod Nemocnicí u ČSSZ a výstavbou nových parkovacích míst. Připravíme křižovatku v ulici Na Francouzích tak, abychom na jaře roku 2024 mohli pokračovat ve stavebních pracích na hlavní komunikaci. Po dokončení celého projektu se můžeme těšit na dva nové přechody pro chodce, nová parkovací místa u OD Falco, nový chodník okolo ČSSZ a v neposlední řadě také novou komunikaci Na Francouzích, kdy od ulice Flemíkova vznikne chodník podél nové asfaltové komunikace. Pokračování ulice Na Francouzích od ulice Flemíkova až k novým bytovým domům je nyní v plánu soukromého investora.

Předpokládáme, že celý projekt bude ukončen na podzim roku 2024.

Návrh úprav můžete zhlédnout zde (1023.29 kB).

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. RMaI, vloženo 14. 3. 2023

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení