Město Rakovník
MěstoRakovník

Odbor dopravy MěÚ

Projekt dokončen

Nový kabát odboru dopravy sluší. Na nároží stojí nyní budova, která má novou fasádu, střechu, a za zmínku stojí také okna, která mají nyní historický vzhled. Jejich dělení odpovídá původnímu dělení v době vzniku těchto budov. Současně s projektem snížení energetické náročnosti byly provedeny dílčí úpravy, které zpříjemní návštěvu všem, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na tomto odboru. Vznikla nová čekárna a vyvolávací systém umožňuje klidné posečkání.

J. Jirátková


Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy odboru dopravy, Nádražní 102, Rakovník“ začala

Občané města Rakovníka a přilehlých obcí, zaměstnanci Městského úřadu a další uživatelé objektu se mohou těšit na nový vzhled budovy Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník. Na projekt bude město čerpat finanční podporu z EU ve výši maximálně 1,5 mil. Kč. Celková cena díla je 5, 2 mil. Kč bez DPH a součástí stavebních prací je zateplení obvodového pláště budovy včetně rekonstrukce přístavku, řešení vnější hydroizolace, rekonstrukce vnitřního osvětlení, elektroinstalace a dvou místností v 1. NP objektu. Veškerá opatření povedou ke snížení energetické náročnosti celého objektu. Dne 10. 4. 2017 došlo k předání staveniště zhotoviteli díla společnosti Martin Vršecký s.r.o. a předpokládaný termín ukončení stavebních prací je 31. 10. 2017.

vloženo 13. 4. 2017

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení