Město Rakovník
MěstoRakovník

Celkové řešení botanické zahrady

 

Projekt odložen

V roce 2018 jsme se třikrát neúspěšně pokoušeli najít dodavatele dílčího projektu na část botanické zahrady. Bohužel nám ani jednou nedorazila žádná nabídka. Pokoušeli jsme se oslovit dodavatele, s kterými město běžně spolupracuje, nicméně o zakázku nebyl zájem. Jediná nabídka, kterou se nám podařilo získat, byla o více než 30% vyšší než předpokládal rozpočet projektanta. Proto byl prozatím projekt odložen.

J. Jirátková

Projekt na vodní plochu odevzdán, přípravy pokračují

Rybníček drobného měřítka, který by měl vyřešit záchranu ohrožené flóry ve sbírkové části, připravujeme tak, abychom mohli zahájit práce ihned po zimě. Dokumentace na jeho výstavbu vznikla ve spolupráci s hydrogeologem, který doporučil způsob regulace hladiny vody. Jakmile bude vydáno stavební povolení na tento projekt, zahájíme výběr zhotovitele. 

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 15. 9. 2017


Studie celkového řešení botanické zahrady města Rakovník

V roce 2015 byly formulovány myšlenky podporující vznik environmentálního centra ve východní části botanické zahrady. Protože jsou tyto projekty podporovány např. Krajským úřadem Středočeského kraje, bylo nutné vytvořit podklad, který by sloužil jako výchozí dokument pro žádosti o dotace. Protože vznikl také požadavek na řešení špatné situace v oblasti sbírkových rostlin, kde v poslední době dochází k zamokření, byla v roce 2016 zpracována studie celkového řešení botanické zahrady. Na pozemku o dnešní celkové ploše cca 1,5 ha byla založena botanická zahrada v roce 1963. Dnes rostou v zahradě nejen domácí okrasné a ovocné dřeviny, ale i vzácné cizokrajné rostliny. Teplomilné rostliny jsou pěstovány ve skleníku, který není bohužel ve zcela optimální kondici, neboť bývá v případě větších dešťových srážek zaplavován. Cílem studie bylo popsat možnosti hospodaření a nakládání se srážkovými vodami, které v současné době způsobují velké komplikace stávajícím sbírkovým rostlinám, ale i stavbám. Dále jsou definovány poruchy drobnějšího charakteru, jako např. dosluhující části oplocení atp. Studie předkládá názor na celkovou rekonstrukci a doplnění stavebních objektů a drobné architektury, komunikačního řešení i oplocení. Návrh neřeší zásahy do zeleně, které ponechává na odbornících nejpovolanějších, správcích zahrady, kteří se také do přípravy projektu aktivně zapojili. Ke vzniku studie bylo zapojeno mnoho odborníků, kteří pomáhali hledat a rozpoznávat problémy a navrhovat způsoby řešení. Ing. arch. Karel Zuska, který je autorem celkového řešení, dal celému záměru řád a skloubil všechny požadavky tak, aby vyhovovaly většině uživatelů.

Navrhované zásahy ponechávají vegetační prvky zahrady bez výrazných změn, rostliny, které mohou být přemístěny, budou v případě nutnosti odborně přesazeny. Provoz zahrady je navržen ve dvou režimech užívání: část západní, resp. sbírková bude sloužit převážně studentům a vědeckým účelům a část východní bude zpřístupněna veřejnosti. Jihovýchodní část zahrady je řešena jako odpočinková, severovýchodní část je navržena pro provoz ekologického centra se zelenou střechou. Vznikne učebna s terasou pro venkovní akce a zázemí, které bude sloužit i botanické zahradě. Samozřejmostí je vybudování bezbariérového přístupu. Nejdůležitějším výrazným zásahem v západní části zahrady je řešení odvodnění novou vodní plochou – rybníčkem, který umožní regulaci vodní hladiny v závislosti na aktuální situaci srážkových vod. Veškeré další navrhované úpravy mají zajistit pohodlné a komfortní využití celého areálu. Zpevněné povrchy jsou řešeny částečně zadlážděné a částečně s mlatovým povrchem.

Protože problémy se zavodněním jsou velmi závažné a ohrožují sbírkové rostliny, byla v rozpočtu města pro rok 2017 vyčleněna částka pro přípravu a realizaci vodní plochy, která by měla tuto situaci vyřešit. OVaI bude v roce 2017 pokračovat v přípravě tohoto projektu pro samotnou realizaci.

Návrh úprav si můžete prohlédnout zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 19. 12. 2016

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení