Město Rakovník
MěstoRakovník

Cyklostezka Rakovník - Kněževes

 

Cyklostezka Rakovník – Kněževes je v provozu

Cyklostezka byla zkolaudována, dopravní značení je doplněno a všichni cyklisté mohou nyní tuto trasu použít pro cestu do práce nebo pro toulky krajinou.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, aktualizováno 2. 5. 2024

Cyklostezka Rakovník – Kněževes – stavba dokončena

Stavební práce na všech úsecích jsou nyní ukončeny. Bylo doplněno dopravní značení. Ve spolupráci s Klubem českých turistů dostala cyklostezka přiděleno nové číslo. Cyklotrase Rakovník - vrch Blatina - Kněževes bylo přiděleno evidenční číslo 8274. Bylo provedeno nové značení včetně napojení nové cyklotrasy v Rakovníku na cyklotrasu č. 351 a v Kněževsi na cyklotrasy č. 8168 a 8165 na Václavském náměstí. Nyní probíhá příprava podkladů pro kolaudaci. Očekáváme, že do konce roku bude cyklostezka v oficiálním provozu.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, aktualizováno 8. 11. 2023

Cyklostezka Rakovník – Kněževes – stavba zahájena

Práce na všech úsecích jsou nyní v plném proudu. Na rakovnické části proběhly přípravy na zahájení prací na konstrukčních částech. Na kněževeské části jsou dokončené podkladní vrstvy. Předpokládáme, že první cyklisté se budou moci projet po nové cyklostezce na podzim tohoto roku.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 2. 8. 2023

Cyklostezka Rakovník – Kněževes – dotace přislíbena, smlouva o dílo uzavřena

Pro propojení s připravovanou cyklostezkou na katastru Kněževsi a na našem severním okraji města návaznost na stávající cyklostezku jsme v roce 2020 připravili ve spolupráci s ateliérem K-projekt krátké propojení. Žadatelem i objednatelem celé stavby je městys Kněževes a my jsme v tomto projektu partnerem, se kterým byly již dříve na realizaci stavby uzavřeny smlouvy. Na stavbu cyklostezky byla podána v roce 2021 žádost o dotaci, která však nebyla podpořena. V říjnu 2021 jsme absolvovali konzultaci na SFDI a projekt byl upraven podle požadavků poskytovatele dotace tak, aby maximálně odpovídal cílům výzvy a jejich požadavkům na bezpečnost. V roce 2022 byla žádost opětovně podána a stavba cyklostezky byla výborem SFDI schválena k financování . Celkové náklady na cyklostezku do Kněževsi v délce 3,322 km jsou ve výši 14 mil. Kč bez DPH. Na tuto stavbu byla již proběhl výběr dodavatele stavby a zahájení je plánováno na rok 2023. Předpoklad dokončení stavby je do 9 měsíců od předání staveniště. Na naši část připadá spoluúčast ve výši cca 2 mil. Kč, na který je v návrhu rozpočtu města pamatováno.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 6. 1. 2023

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení