Město Rakovník
MěstoRakovník

Město Rakovník

Vítáme vás ve městě RakovníkuZnak Rakovníka

Milí přátelé, dovolte mi, abych Vám představil královské město Rakovník, ležící v malebné krajině na okraji nejrozsáhlejšího lesního celku středních Čech. Jeho název je poprvé doložen roku 1252. O bohaté historii Rakovníka vypovídá řada kulturních památek. Vzpomeňme například městskou radnici, chrám svatého Bartoloměje se zvonicí, do dnešního dne zachované měšťanské domy na Husově náměstí, části původního městského opevnění se dvěma dochovanými branami či unikátní synagogu. Především právě díky starobylému rázu byl v roce 1992 historický střed Rakovníka vyhlášen městskou památkovou zónou. Již ve středověku byl Rakovník střediskem chmelařství a v roce 1454 zde byl založen pivovar, ve kterém i v současnosti se vaří pivo Bakalář. Neodmyslitelnou součástí města je průmyslová výroba. Počátek velkého rozmachu průmyslu v Rakovníku a okolí se datuje do 19. století, kdy v okolí města vznikaly malé doly na uhlí, na ně navázala těžba keramických jílů a současně s ní i keramická výroba, strojírenství a výroba mýdel. V tomto období se významně rozvíjí společenský a kulturní život ve městě. Na rakovnické reálce založené již v roce 1833 působil spisovatel Zikmund Winter. Z významných osobností zde studoval například český malíř Václav Rabas, rodák z blízkých Krušovic, herec Zdeněk Štěpánek a řada dalších osobností. Rakovník se může pochlubit nádherným divadlem, ve kterém se konají krajské i státní přehlídky a kde již více než sto let působí Divadelní spolek Tyl. K nejvýznačnějším centrům kultury ve Středočeském kraji bezesporu patří Rabasova galerie. Dnešní Rakovník je moderním městem s téměř 16 000 obyvateli a je hospodářským, obchodním, kulturním a společenským centrem regionu. Turistům město nabízí kromě historických památek bohatý program kulturního a sportovního vyžití. Jeho okolí zve k pěším i cyklistickým výletům do malebné přírody. Doufám, že i Vy si Rakovník zamilujete a budete se sem rádi vracet. Město pro Vás bude mít vždy otevřené brány.  
Ing. Zdeněk Nejdl, zastupitel města

 

Město Rakovník

Město Rakovník
V centru města s památkovou zónou se vyjímá 400 m dlouhé Husovo náměstí, kde objevíme mj. radnici ze 16. století s pozdně barokní fasádou. Sídlo starosty uvnitř skrývá stropní fresku s pohledem na Rakovník před 250 lety. Východní části náměstí vévodí vrcholně gotický děkanský chrám sv. Bartoloměje ze 14. století s bohatou vnitřní výzdobou, který vznikl na místě staršího kostela sv. Mikuláše. V těsné blízkosti svatyně se nachází zvonice z r. 1495, jejíž hlavní zvon patří s průměrem 1,6 m k největším v republice. Vysoká bránaSamotný prostor náměstí oživuje mariánský sloup, jediná sochařská památka historického jádra s českými patrony sv. Václavem, Vítem, Prokopem a Vojtěchem. Ze středověkého opevnění se zachovala jeho nejstarší část - malebná Pražská brána z let 1516 až 1517. Také Vysoká brána (1518 až 1524) zapadala do systému městských hradeb, dnes slouží 46 m vysoká věž jako rozhledna. V jihozápadní části města stojí gotický kostel sv. Jiljí s obrazem stejnojmenného světce, postavený v místech, kam kladou pověsti počátek osídlení rakovnického údolí. Z evropského hlediska ojedinělá dřevěná zvonice hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice se datuje do konce 16. století.
 
 

Popelka - národní přehlídka amatérských divadelních souborů pro děti

 
PopelkaListopadová přehlídka českých činoherních souborů dospělých, které vystupují s inscenacemi her pro děti a mládež, si již po čtvrt století klade za cíl oživování tradice navštěvování divadla rodiči s dětmi, a tím i přispění k pozitivnímu vztahu malých diváků k divadlu. Na druhou stranu se díky soutěži, která slouží zároveň jako kvalifikace na festival Jiráskův Hronov, zvyšuje umělecká úroveň představení určených nejmladším věkovým kategoriím. Odborná porota hodnotí v prostorách Tylova divadla a Kulturního centra Rakovník nejlepší individuální herecké výkony i inscenace jako celek.
 

Muzeum T. G. M.

Galerie Samson

K přenocování cisterciáků putujících z Plas do Prahy byl postaven v roce 1781 dům, ve kterém sídlí muzeum s vlastivědnými expozicemi o Rakovnicku. Objekt byl využíván také jako textilní továrnička, hostinec, tiskařská živnost, sídlo pošty a spořitelny. Pod správu muzea rovněž patří městské brány, Vysoká a Pražská, a také Galerie Samson Cafeé, v níž se konají kulturní akce. Najdete ji v jednom z nejstarších domů ve městě zdobeném sgrafity s výjevy ze života biblického Samsona.
 

Rabasova galerie

 Rabasova galeriePředevším malby, kresby, grafiky a sochy českých umělců 20. století uchovává jedna z nejdůležitějších galerií kraje. Sídlí v rakovnické synagoze. Trvale vystavuje přehled díla rodáka z nedalekých Krušovic, malíře Václava Rabase. V dalších výstavních síních se konají krátkodobé výstavy a v bývalé modlitebně koncerty. Galerie každoročně pořádá mezinárodní sochařské sympozium Džbán a hudební festival Heroldův Rakovník.

zdroj informací  ACR Alfa s.r.o.

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení