Město Rakovník
MěstoRakovník

Prostranství Na Sekyře

Stavba dokončena

Začátkem června byla dokončena úprava prostranství Na Sekyře. Podle projektu byla uspořádána parkovací místa, bylo vytvořeno místo pro sběr odpadu a také byla uvedena do provozu fontána. K posezení jsou k dispozici lavičky ve stínu i na sluníčku. Počáteční problémy s vandaly jsme museli vyřešit zajištěním trysek masivnějšími konstrukcemi. Věříme, že prostranství udělá radost mnoha lidem, kteří se u vody zastaví, nebo dětem, kteří si přijdou prohlédnout nádherné sochy koní akad. soch. Michala Gabriela. Děkujeme především domovu Ráček a Jeslím Rakovník, kteří s námi při stavbě měli trpělivost, a přes ztížené podmínky došlo vždy k vzájemné domluvě se zhotovitelem, aby byl přístup v nejvyšší možné míře zachován.

J. Jirátková, 9. 7. 2018


Vizualizace prostranství

logo

A. Štulajterová, aktualizováno 2. 10. 2017


Stavba zahájena

V průběhu letních měsíců proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu, v září budou dokončeny práce na obnově vedení plynu. Proto nyní může zahájit stavbu také další investor - Město Rakovník. Práce na prostranství byly zahájeny a průběh bude záviset také na počasí. Je našim přáním i přáním dodavatele do zimy zrekonstruovat hlavní pěší trasy. V zimních měsících pak budou práce omezeny. S příchodem jara by měly práce finišovat, aby se koně mohli vrátit na dokončené prostranství.

J. Jirátková, aktualizováno 15. 9. 2017


Koně zůstanou v Rakovníku

Rada města v měsíci květnu odsouhlasila koupi soch prof. ak. soch. Michala Gabriela. V současné době probíhají práce na obnově vodovodu a kanalizace, jejímž investorem je Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka. Naším úkolem je najít zhotovitele pro úpravy prostranství, proto bylo zahájeno zadávací řízení. Předpokladem je zahájení prací na konci prázdnin a ukončení stavby včetně instalace soch do jejich definitivního místa začátkem června.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 26. 5. 2017


Projektové práce v plném proudu, prostranství přijeli oživit koně

Odbor výstavby a investic intenzivně pracuje na přípravě projektové dokumentace, aby mohla být rekonstrukce prostranství co nejdříve započata. Do té doby budou prostranství zdobit bronzoví koně prof. akad. soch. Michala Gabriela, který je autorem mnoha soch ve veřejném prostoru. "Naši" koně jsou zapůjčeni do doby zahájení stavby zdarma. Jestli na jejich odkoupení najdou zastupitelé peníze v novém rozpočtu, aby se mohli koně na nově upravené prostranství s vodním prvkem vrátit, bude záležet také na tom, jak si obyvatelé tyto umělecké skvosty oblíbí.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 1. 11. 2016


Varianta řešení prostranství v ulici Na Sekyře odsouhlasena

Rada města rozhodla o rozpracování návrhu Hlaváček & partner, s. r. o. Ve spolupráci s Ing. arch. Martinem Hlaváčkem bude projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby zpracována společností A1 spol. s r. o. Nyní jsou práce na dokumentaci v plném proudu a jakmile budou vydána povolení ke stavbě, bude možné přistoupit k výběru zhotovitele.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 10. 8. 2016


Ideový návrh na řešení prostranství v ulici Na Sekyře

Na konci roku 2015 bylo osloveno 5 architektonických kanceláří, aby se zúčastnily minisoutěže na zpracování řešení prostranství v ulici Na Sekyře. Tento způsob byl zvolen vzhledem k malému rozsahu prostranství při zachování možnosti volby mezi více návrhy. Z pěti oslovených společností doručily své návrhy tři.

Cílem bylo získat nezávislý a nezatížený názor na tyto zásadní otázky:

  1. Patří na prostranství parkoviště? Patří na prostranství vodní prvek?

  2. Má být přesunuta autobusová zastávka nebo ponechána na stávajícím místě?

  3. Jak mají být uspořádána parkovací místa v této lokalitě?

Odpovědí na tyto otázky jsou návrhy společnosti MOBA studio s. r. o., Hlaváček & partner, s. r. o. a City Upgrade s. r. o.

 

MOBA studio představuje piazzettu s městským literárním orbitem

Autoři poukázali na vodní prvky v blízkém okolí i na vodní prvek, který má být součástí nově zrekonstruovaného náměstí, a upozornili na omezenou dobu, po kterou jsou městské vodní prvky v našich zeměpisných šířkách použitelné. Proto navrhli objekt, který umožní jak aktivní osvěžení v létě, tak nabízí zajímavé místo v chladnějších měsících. Je prostorem, který podporuje kreativitu. Záměrné zapuštění pod povrch navíc vytváří přirozenou bariéru k rušné silnici. Zajímavostí je nápad v okolí tohoto literárního orbitu instalovat „mobilní půjčovny knih“, například v přístřeší autobusové zastávky a podpořit tak současný cíl v tomto místě. Cílem návrhu je oživit městský prostor a pozdržet kolemjdoucí na této ploše. K tomu by mohlo přispět i přemístění zastávky. V odkazu najdeme jak variantu s přesunutou zastávkou, tak variantu se zastávkou na původním místě. Autoři si uvědomují silnou tradici keramické výroby, a tak by rádi vytvořili ve městě objekt s použitím keramických obkladů, který by byl zároveň uměleckým dílem.

Celý návrh je ke stažení zde.

Objekt s vodou v létě a se světlem v chladných měsících

 

Hlaváček & partner, s. r. o. láká k zastavení a odpočinku

Autoři na naše otázky odpověděli návrhem, který doplňuje nástupní prostor do knihovny vložením kamenných lavic, průchozí vodní plochy s fontánami a také zeleně. Klíčové pro rozmístění je vytyčení a respektování hlavních směrů pohybu chodců a vymezení klidových zón pro usazení kamenných lavic. Tak vzniká aktivní i odpočinkový prostor, který láká k zastavení u mělké vody, u které nás mohou v časových intervalech překvapit fontány zlepšující mikroklima nejen přes den, ale i při večerních procházkách. Atraktivní nasvícení přispívá k uvedení života i do obvykle spícího prostoru. Bezprostřední kontakt s vodou přiblíží atraktivní a hravá cesta přes vodu. Dominantou prostranství je socha z recyklovaného transparentního materiálu. V návrhu můžeme vidět i alternativní varianty modelování výšky pomocí zeleně a menšího výtvarného prvku. Socha je samostatným prvkem, který si zaslouží svoji pozornost při rozpracovávání návrhu a její podoba může být upravena. Lákavá je také kombinace uměleckého prvku s vyšší zelení.

Celý návrh je ke stažení zde.

 

    Prostranství s vodním prvkem ve dne a v noci

Návrh respektuje hlavní pěší trasy

  

  

Inspirace ze světa

City Upgrade s. r. o. nabízejí pobytový prostor otevřený k náměstí

Autoři tohoto návrhu podtrhují charakter místa, který je utvářen vnitroměstským okruhem a zároveň je křižovatkou v těsné blízkosti centra. Podstatu městského prostoru navrhují podpořit otevřením knihovny směrem k městu rozšířením schodišťového prostoru na východní i západní stranu. Tyto pobytové schody se stanou místem pro posezení. Mikroklima zajistí nejen doplněná zeleň, ale i fontány a vodní trysky zabudované do dlažby. Také tento návrh odkazuje na místní tradici a používá keramické pálené dlaždice v šedé a červené barvě. Červená barva odkazuje na pověst o racích, kteří zachránili život zoufalé rodině. Prostranství je navrženo jako polopropustná plocha, některé z dlažeb jsou vynechány, aby v nich mohla volně prorůstat tráva. V alternativní variantě je do dlažby zakomponován geometrizovaný rak s vodními tryskami, kterého můžeme zhlédnout ze schodiště v celé kráse. Zajímavou myšlenkou je propojení prostoru před knihovnou i prostoru před domy zvýšením pojížděné komunikace, která je zúžena na minimální požadovaný profil a přednost dostávají chodci.

Celý návrh je ke stažení zde.

 

 

Anketu k tomuto tématu najdete zde.

vloženo 5. 4. 2016

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení