Město Rakovník
MěstoRakovník

ČOV

Čistírny odpadních vod

Schema ČOV

 

Čistírna odpadních vod (ČOV) je speciální stavbou - vodním dílem sloužícím  k čistění odpadních vod (komunálních, průmyslových, zemědělských…). Stavbu ČOV i vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních povoluje vodoprávní úřad.

ČOV lze rozdělit dle velikosti do tří skupin: centrální, větší a malé domovní. Centrální ČOV slouží k čištění odpadních vod pro obec nebo město nebo pro jejich podstatnou část. Větší čistírny slouží k čištění pro část obce či města, pro jednotlivé bytové domy či např. pro rekreační areály. Malé domovní ČOV jsou určeny pro čištění splaškových vod z jednotlivých nemovitostí. Samostatnou kapitolu pak tvoří průmyslové ČOV odpadních vod sloužící k čištění průmyslových odpadních vod v jednotlivých podnicích.

Dále lze ČOV rozdělit podle způsobu čistírenského procesu. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních vod. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy.

Materiály ke stažení:

Centrální čistírny odpadních vod - obecní

Domovní čistírny odpadních vod

Odpadní vody

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení