Město Rakovník
MěstoRakovník

Sídliště Bendovka

Sídliště Bendovka se dočká pokračování

Obyvatelé Bendovky mohou pozorovat postupné a systematické úpravy v jejich sídlišti. Protože je před námi ještě několik dílčích problémů k řešení, rozhodla rada města o zahájení projektové přípravy na další fázi projektu. Komplexní projektovou dokumentaci zpracuje Ateliér Kprojekt, se kterým město úspěšně spolupracuje na přípravě projektů úpravy parteru. Do konce roku 2018 bychom měli mít podklady pro rekonstrukci ulice V Jamce od křižovatky s krajskou komunikací č. 229, až po zatáčku u hřiště rekonstruovanou v první etapě regenerace sídliště. Pokud nové zastupitelstvo města schválí rozpočet s položkou, která by pokryla zamýšlenou rekonstrukci, budeme moci pokračovat stavbou tohoto úseku v roce 2019.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. RMaI, vloženo 14. 6. 2018  

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení