Město Rakovník
MěstoRakovník

Voda a krajina

Voda a krajina

Berounka

    Území správního obvodu obce s rozšířenou působností Města Rakovníka představuje povodí Rakovnického potoka (délka 48,4 km) od pramene k ústí do řeky Berounky v obci Roztoky, úsek řeky Berounky (v délce 32,2 km) zhruba od pily v Kostelíku (Obec Slabce) po Obec Račice, kde opouští správní obvod obce s rozšířenou působností a vtéká do správního obvodu obce s rozšířenou působností Města Beroun. Tyto vody spadají do uceleného povodí Berounky. Bakovský (Srbečský) potok, potok Lodenice, které na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Města Rakovníka pramení, se vlévají do Vltavy a jsou součástí uceleného povodí Dolní Vltavy. Toky, které náleží do uceleného povodí Ohře na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Města Rakovníka pramení a odtékají do sousedních obcí s rozšířenou působností měst Podbořany, Slaný, Louny. Rozvodnicí mezi těmito třemi povodími je Džbán.

Materiály ke stažení:

Rakovnicko Voda a krajina (pdf, 1,2 MB)

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení