Město Rakovník
MěstoRakovník

Ekologie krajiny

Ekologie krajiny

Krajina

    Oddělení ekologie krajiny se zabývá výkonem přenesené působnosti (státní správy) na úsecích: ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, odpadové hospodářstvím a environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.

 

 

 

ROZCESTNÍK:

#

   Odpady

 

 

#

   Ovzduší

 

 

#

   Ochrana přírody

 

 

#

   EVVO

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení