Město Rakovník
MěstoRakovník

Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Náklady na pořízení kopií

 
1.       Pořízení kopií, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo výstupem z tiskárny (cena za 1 kus):
 
černobílý formát A4         jednostranně/oboustranně                      3,- Kč/5,- Kč
černobílý formát A3         jednostranně/oboustranně                    6,- Kč/10,- Kč
černobílý formát A2         jednostranně                                                 20,- Kč
černobílý formát A1         jednostranně                                                 32,- Kč
černobílý formát A0         jednostranně                                                 45,- Kč
 
barevný formát A4                      jednostranně/oboustranně        15,- Kč/30,- Kč
barevný formát A3                      jednostranně/oboustranně        30,- Kč/60,- Kč
barevný formát A2                      jednostranně                                     105,- Kč
barevný formát A1                      jednostranně                                     210,- Kč
barevný formát A0                      jednostranně                                     420,- Kč
 
2.       Vyžaduje-li podání informace poskytnutí fotokopie nebo výstupu z tiskárny ve formě mapy, fotografie apod. zvyšuje se cena jednotlivých formátů na dvojnásobek.
3.       Pořízení elektronických kopií skenováním (cena za 1 kus):
 
formát A4                        3,- Kč
formát A3                        6,- Kč
 
4.       V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem Rakovníkem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Náklady na opatření technických nosičů dat

                                        
1.       Opatření technických nosičů dat, je-li informace poskytována na technickém nosiči dat (cena za 1 kus):
 
CD disk                                        20,- Kč
DVD disk                                      20,- Kč
Ostatní nosiče                               dle jejich pořizovací ceny
 
2.       Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
 

Náklady na odeslání informací žadateli

 
1.        Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty s. p.
2.       V případě doručování informace doručovatelkou povinného subjektu bude účtována úhrada dle aktuálního ceníku České pošty s. p. 
3.     Náklady na balné se stanovují paušální částkou ve výši 10,- Kč za každou odeslanou informaci.

Ostatní náklady spojené s vyhledáváním informace

 
      V případě použití telekomunikačních prostředků bude účtováno:
 
telefon                                         dle platného tarifu operátora
fax                                              dle platného tarifu operátora
internet                                        40,- Kč/započatá hodina
datová schránka                           dle platného tarifu poskytovatele služeb
 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 
       Paušální sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 200,- Kč /započatá hodina.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení