Město Rakovník
MěstoRakovník

Sociální služby

Pečovatelská služba Rakovník

DPS Vysoká ul.

Adresa: Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník
IČ: 47012790
Telefon: +420 313 516 777, +420 603 323 017
Jméno ředitelky: Bc. Zlatuše Lüftnerová

Posláním pečovatelské služby je, aby osoby, kterým jsou služby v různém rozsahu poskytovány mohly žít důstojný a plnohodnotný život ve svých stávajících domácnostech co nejdéle. Aby se svobodně rozhodovaly o  rozsahu a způsobu poskytované služby.

Pečovatelská služba Rakovník má k dispozici dva domy s nájemními byty zvláštního určení s nabídkou pečovatelských úkonů (Vysoká ul., Wintrovo nám.). O přidělení bytu rozhoduje na základě doporučení komise sociálních věcí a zdravotnictví rada města Rakovníka. V domě na Wintrově nám. jsou dále poskytovány služby v rámci centra denních služeb.


Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

Adresa: Fran. Diepolta 1787, 269 01 RakovníkDomov Na Zátiší, poskytovatel sociálních služeb
IČ: 71209930; DIČ: CZ71209930
Telefon: +420 313 518 002
Jméno ředitele: JUDr. Pavel Jenšovský

Hlavním posláním pobytové služby domova pro seniory Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatele sociálních služeb, je zajištění aktivního a důstojného stáří, při respektování individuálních potřeb každého uživatele, který nemůže trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodů zhoršení zdravotního stavu vzhledem k pokročilému věku, ztížení pohybových schopností, osamělosti, zhoršení zrakových a sluchových schopností.


Domov Ráček o. p. s. Rakovník

Adresa: Na Sekyře 1765, 269 01 Rakovník
IČ: 27115071; DIČ: CZ27115071
Telefon: +420 777 727 355
Jméno ředitele: Ilona Hrušková

Domov Ráček o. p. s. Rakovník se stará o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé. V rámci nabízených služeb zajišťuje domov denní stacionář od 6.30 do 17.30 hodin a práci pro své klienty v sociálně terapeutické dílně. Dále nabízí i bydlení v chráněném bytě s odlehčovací službou. Mimo to pořádá i rehabilitační pobyty, výlety, exkurze, výstavy a vodácké tábory. Veškeré dění a činnosti v domově se snaží naplnit myšlenku: "hlavně pomáhat všem handicapovaným prožít plnohodnotný život".


Intervenční centrum Kladno pro osoby ohrožené domácím násilím

Bezplatná a diskrétní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Adresa: Jana Palacha 1643, 272 01 Kladno
centrum je součástí Zařízení sociální intervence Kladno                         
IČ: 71234489
Telefon: +420 312 292 333-5, +420 605 765 883
Jméno vedoucí: Bc. Petra Cinková

Někdo blízký Vás opakovaně uráží, ponižuje, zakazuje Vám kontakt s přáteli, rodinou nebo Vás dokonce fyzicky napadá? Intervenční centrum Kladno pomáhá těm, kteří se ocitli v nelehké životní situaci vlivem domácího násilí. Zkušený tým sociálních pracovníků, psychologů a právníků Vám nabídne možnosti řešení, bude průvodcem a oporou při cestě k životu bez násilí.  Vždy respektujeme rozhodnutí klientů, do žádných kroků nebudete nuceni. Nabízíme profesionalitu, diskrétnost, anonymitu, bezpečí, přijetí a respekt. Po předchozí domluvě možnost konzultace v Rakovníku. 


Fond ohrožených dětí, z. s., pobočka Rakovník

Adresa: Vladislavova 2131, 269 01 Rakovník                       
IČ: 00499277
Telefon: 313 514 241, 724 567 011 (v nutných případech ve všedních dnech od 8 do 21 hod) 
Jméno vedoucí: Bc. Marie Šindelková

Kontaktní den na pobočce: pondělí 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin, ostatní dny dle telefonické domluvy

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem s působností na celém území České republiky. Posláním pobočky v Rakovníku je ambulantní i terénní individuálně zaměřená podpora rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci formou základního sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále nabízí pomoc i rodinám, které prožívají vztahové či jiné krize, které nepříznivě dopadají na situaci dětí, a které rodina neumí sama zvládnout, pomoc rodičům, kteří se rozvádějí nebo jsou rozvedeni zvládnout situaci ve vztahu k dětem tak, aby děti byly ušetřeny možných souvisejících traumat a pokud možno nepřišly o plnohodnotné vztahy k oběma rodičům  a další. 


Co by vás mohlo zajímat:

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení