Město Rakovník
MěstoRakovník

Sídliště Zátiší - I. etapa

 

První etapa projektu sídliště Zátiší dokončena

V roce 2021 proběhla první etapa rekonstrukce komunikací ve staré části sídliště Zátiší. Parkovací místa dostala svůj řád, před mateřskou školou vzniklo parkoviště a doprava dětí do školy by nyní měla být bezpečná především pro pěší. Komunikace pro pěší jsou od silnice jednoznačně odděleny, přechody jsou zvýšené pro maximální bezpečnost chodců. Byla upravena místa pro komunální i separovaný odpad, vždy s ohledem na blízkou dostupnost z jednotlivých vchodů. V této etapě byly dodány nové lampy veřejného osvětlení.

Další etapy budou prováděny podle finančních možností města, prioritou je dokončení návaznosti na hlavní příjezdovou komunikaci.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno 4. 2. 2022

 

Dotace přislíbena

Přestože byl projekt regenerace sídliště Zátiší v roce 2016 upravován v souladu s požadavky rady města, byl upraven průběh chodníků a doplněny nasvětlené přechody pro chodce,  stavební řízení se následně zkomplikovalo. Stavební povolení bylo vydáno až v prosinci roku 2017. V roce 2018 pak byly zahájeny projektové práce na první a druhou etapu projektu ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Zároveň jsme připravovali žádost o dotaci na tento projekt z programu regenerace sídlišť, s jehož pomocí jsme již realizovali několik dalších sídlišť. První žádost o dotaci jsme podali v roce 2019, ta však nebyla podpořena. V roce 2020 jsme podali opětovně žádost na realizaci první etapy a náš projekt se dostal do zásobníku náhradních projektů. 26. 6. 2020 jsme obdrželi zprávu, že náš projekt bude podpořen. Nyní připravujeme zadávací řízení, které povede k uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. Jednoznačným přínosem projektu bude organizace dopravy před Mateřskou školou Průběžná, kde nyní dochází k neuspořádanému využívání asfaltové plochy. Bude vybudován podélný chodník až ke křižovatce s ulicí Školní. Všechna parkovací místa budou zpevněna, jako ve všech ostatních realizacích použijeme betonovou dlažbu s možností vsakování. Budou vybudovány čtyři nasvětlené přechody pro chodce, zpomalovací prahy zajistí bezpečnost pro všechny chodce. Celá oblast bude označena jako zóna s dopravním omezením. Zrekonstruujeme přístupové chodníky k jednotlivým vchodům. Tato etapa projektu je odhadována rozpočtem projektanta na 18 mil. Kč vč. DPH. Dotace bude poskytnuta ve výši 6 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce ul. Průběžná ke křižovatce s ul. Malinovského bude pak předmětem další etapy projektu.

V roce 2021 bude realizována první etapa. Plochy, které jsou připraveny k regeneraci v této etapě, můžete zhlédnout zde.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualizováno dne 15. 7. 2020

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení