Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotace

2023

Víceúčelové studijní a společenské centrum

IIROP 1IROP 2

2022

Výsadba lipové aleje 

Město získalo od MŽP v rámci Programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny dotaci na akci „Výsadba lipové aleje ke kynologickému civčišti“ ve výši 200 tis. Kč. Celkem zde bylo vysazeno 37 ks stromů druhu Tilia Cordata včetně dodávky a osazení podpěrných kůlů, oplocení, mulče a následné péče. Celková cena projektu činila 349.922 Kč vč. DPH. Stromořadí bude mít pozitivní vliv na vytvoření kvalitnějšího okolního prostředí pro člověka i živočichy. Stromy představují lokální biotop a zdroj potravy pro řadu drobných živočichů, ptáků a hmyzu a zvyšují lokální biodiverzitu, zároveň slouží jako větrolamy a zmírňují hluk.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení