Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotace

Dotace 2024

Modernizace dílen a cvičné kuchyně 2. ZŠ Rakovník

reg. č. : CZ.06.04.01/00/22_024/0000578

V listopadu 2022 město využilo dotační příležitosti Integrovaného operačního programu 2021-2027 a požádalo o dotaci na kompletní rekonstrukci žákovských dílen a cvičných kuchyněk, které byly již za hranicí své životnosti. Žádost o podporu byla úspěšně podpořena a městu bylo vystaveno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na jaře 2023 byly zahájeny stavební práce v prostorách kuchyněk a především dílen. Zde bylo potřeba vyřešit vysokou vlhkost. V rámci projektu byla vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky a provedeny nutné sanační práce. Prostory dílen jsou funkčně rozděleny na sklad, přípravnu a univerzální žákovskou dílnu a jsou v nyní vybavovány moderními a funkčními učebními pomůckami, nástroji, nářadím, nábytkem a dalším vybavením včetně tabletů, 3D tiskáren a robotických stavebnic. Prostor dílen bude po kompletním dokončení velkorysého projektu poskytovat žákům kvalitní polytechnické vzdělávání s širokým přesahem klasické dílenské výuky.

V prostorách žákovských kuchyněk byly již kompletně nainstalovány nové moderní kuchyňské linky včetně spotřebičů, dodáno nové nádobí i potřebná pračka a sušička prádla. Prostor je osazen i novou sanitární keramikou a ostatním nábytkem.

Stavební práce a vybavení prostor nábytkem i pomůckami jsou již dokončeny, nyní probíhá hodnocení veřejné zakázky na dodávku IT vybavení. V souběhu s tím budou dodány i moderní elektronické stavebnice. Akce by měla být kompletně hotova do konce srpna 2024.

Celková hodnota investice byla odhadnuta na cca 9 mil. Kč, zakázky se však podařilo realizovat s úsporou oproti předpokládaným projekčním nákladům. Celá akce včetně souvisejících výdajů by měla vyjít na 8,172 mil. Kč v závislosti na výsledku zadávacího řízení na IT vybavení. Odhadovaná dotace je potom 6,699 mil. Kč.

banner

 

porpor

Vloženo 29. 4. 2024, Ing. Lenka Korčáková, referentka odd. rozvoje města a investic

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení