Město Rakovník
MěstoRakovník

Aktuálně

Vážení občané,

situace kolem šíření onemocnění COVID-19 se mění každým okamžikem, vedení města Rakovníka ji bedlivě sleduje a na všechna opatření vydaná vládou ČR se snaží co nejrychleji reagovat.

Od 12. 3. 2020 platí na území České republiky nouzový stav. Po jeho vyhlášení se sešel krizový štáb ORP, bezpečnostní rada a rada města. Předmětem jednání byly nové informace a rozhodnutí od vlády ČR, vyhodnocení současné situace a nová opatření ve městě Rakovník. Ujišťuji Vás, že společně se všemi krizovými pracovníky neustále sledujeme aktuální vývoj a hledáme ta nejlepší řešení, která nám společně s vámi pomohou současnou situaci zvládnout. Město přistoupilo na základě rozhodnutí rady města k uzavření všech mateřských škol zřizovaných městem a jeslí s platností od 16. 3. 2020 do odvolání. Dále ode dne 17. 3. 2020 do odvolání  upravilo úřední hodiny pro veřejnost pouze na pondělí (9:00 - 12:00) a středu (14:00-17:00) s tím, že vstup veřejnosti do budov rakovnického úřadu je možný pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest.

Doslova každý den vyjde opatření či rozhodnutí nové, proto doporučuji sledovat webové stránky ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), vlády ČR (www.vlada.cz), Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz) a města Rakovník (www.mesto-rakovnik.cz), kde s občany sdílíme nejnovější informace týkající se přímo našeho města.

Žádám Vás o pochopení a hlavně dodržování těchto kroků. Věřím, že veškerá opatření mají smysl a jsou nápomocná k zabránění šíření onemocnění. To nejjednodušší, co může každý z nás proti šíření nákazy udělat, je zakrýt si dýchací cesty nějakým ochranným prostředkem (respirátorem, rouškou, šátkem, šálou) a dbát na zvýšenou hygienu. Pečujte o zdraví své a zdraví svých blízkých.

Uvědomuji si, že respirátorů a roušek je v republice nedostatek, proto si vážím každého, kdo toto opatření nebere na lehkou váhu a nošením, třeba i po domácku vyrobených ochranných prostředků, se snaží alespoň takto pomoci. Velký dík patří zároveň těm, kteří šijí roušky nejenom pro sebe, ale také pro ostatní občany.

Věřím, že vzájemnou zodpovědností, solidaritou a pokorou se nám společně podaří šíření tohoto onemocnění co nejdříve zastavit.Starosta

Pevné zdraví přeje 

PaedDr. Luděk Štíbr, starosta města Rakovník.

Aktuality

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení